Seminario Grafismo e Representación da Paisaxe 2017

Curso intensivo destinado a profundar nas técnicas dixitais de representación gráfica, tanto para a creación e edición como para a composición dos diferentes recursos de imaxe destinado a expresar un proxecto de arquitectura da paisaxe.

 

Axenda

Calendario e programa

Parte A: Como se xera documentación gráfica (6 h)

A.1 – Introdución: Criterios esenciais de composición de documentos (3h)
A primeira parte do curso enfócase a facer entender aos alumnos que contén a documentación gráfica dun proxecto de arquitectura da paisaxe: os planos, os esquemas, as fotomontaxes. de onde se obtén a “materia prima” para elaborar a devandita documentación, e como se procesa esa materia prima para conseguir resultados concretos como planos de topografía, esquemas de pavimento, perspectivas…

A.2 – Workflow adaptado a un proxecto de arquitectura da paisaxe (3h)
Presentaranse tres tipos de planos e paneis, a modo de exemplos concretos de resultado. Tres tipos de documentos gráficos relacionados co máster de arquitectura da paisaxe (planos de información xeográfica, planos técnicos en imaxes de proxecto) que servirán para trazar o percorrido desde a concepción da idea ata a súa materialización nun panel. Analizaranse os seus partes cos alumnos para aprender a identificar os elementos explicados no apartado de introdución, visualizando como se usan os programas para obter resultados concretos, e anticipando os acertos e os erros que se poden cometer ao facelo.

Parte B: Programas de edición e creación (8 h)

.1 – Introdución a Adobe Photoshop (8h)
MANEXO BÁSICO DO PROGRAMA PARA O TRATAMENTO DE IMAXES (formatos de arquivo – modo de cor, tamaño da imaxe e resolución – tamaño do lenzo, rotación e recorte – axustes da imaxe: brillo e contraste, niveis, ton, saturación, luminosidade, equilibrio de cor – modos de selección).
FERRAMENTAS DE FOTOMONTAXE (modos de selección e recorte – transformación e distorsión – capas).
PRÁCTICAS PARCIAIS CON EXEMPLOS SINXELOS DE FOTOMONTAXE.

B.2 – Ferramentas de Google Earth prol (2H)

B.3 – Introdución a Adobe Illustrator (5h)
MANEXO BÁSICO DO PROGRAMA (configuración do espazo de traballo – inserción de obxectos e creación de entidades- caracterización e modificación de entidades – aliñación e repartición de entidades – grupos, capas, bloqueo de elementos – importación e exportación de jpg, pdf e dwg – vectorizado de ráster e calco interactivo – traballo con textos- selección especial). PRÁCTICA CON EXEMPLO SINXELO DE COMPOSICIÓN.

B.4 – introdución a Adobe In-design (3h)
MANEXO BÁSICO DO PROGRAMA (- interface e ferramentas básicas – deseño de páxina, páxinas tipo – formatos e estilos de texto, edición avanzada – inserción de imaxes, fotografías e planos – maquetación xeral e impresión)
PRÁCTICA CON EXEMPLO SINXELO DE MAQUETACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN OU MEMORIA.

Parte C: Práctica tutorada (8 h)

En concordancia co explicado no apartado A.2- WORFLOW ADAPTADO A UN PROXECTO DE ARQUITECTURA DA PAISAXE, e cos coñecementos prácticos obtidos durante a parte B de uso dos programas, propoñeranse tres prácticas tutoradas para que o alumno as realice aplicando os coñecementos obtidos.

C.1 – Presentación da práctica e repaso da metodoloxía de traballo (1h)
En primeiro lugar presentaranse tres tipos de práctica, centrada cada unha en diferentes aspectos da representación gráfica, para que os alumnos poidan elixir dous delas a realizar: unha de maneira presencial en clase, durante as seguintes horas á presentación da mesma, e con apoio do profesor, e a segunda en casa. Repasaranse os pasos para dar correspondentes á metodoloxía de traballo explicada antes de empezar coa práctica

C.2 – Práctica presencial (3h)
A primeira práctica, a elixir entre unha das tres propostas, realizarase presencialmente ou por videoconferencia co apoio do profesor. O tipo de documento a realizar será un panel completo pero sinxelo, con diferentes elementos, suficientes para ejemplificar a presentación dunha idea no contexto do máster de arquitectura da paisaxe. Conterá planos e esquemas de información, textos, lendas e fotomontaxes de resultado, ademais de fotografías, imaxes internet e debuxos que o alumno deberá tratar en photoshop para adecualos e modificalos.

C.3 – Corrección da práctica, resolución de problemas e dúbidas (non-presencial)
A práctica non presencial terá o mesmo contido que a presencial, servindo a primeira a modo de ensaio, e a segunda para consolidar e desenvolver por conta propia o aprendido durante o seminario. Poñerase unha data límite – dúas semanas desde a finalización do seminario – para enviar por correo a práctica resolta (o panel-resultado) xunto coas dúbidas e problemas que xurdisen no seu desenvolvemento. A práctica será corrixida polos profesores, que a avaliarán, e resolverán todas as dúbidas que se expuxesen durante a elaboración.

PROGRAMA COMPLETO

 

Destinatarios

Curso de formación complementaria dirixido a alumnos do Máster en arquitectura da Paisaxe Juana de Veiga, no que tamén poderá inscribirse calquera estudante ou profesional interesado en profundar nas técnicas dixitais de representación gráfica, tanto para a creación e edición como para a composición dos diferentes recursos e imaxe que compoñen un documento destinado a expresar un proxecto paisaxístico.

Lugar no que se imparte

Sede da Fundación Juana de Vega (San Pedro de Nós, Oleiros, A Coruña)

Prezo

O seminario ten un prezo de 100 €.

O curso será gratuíto para alumnos matriculados no curso 2017/2018 do Máster de arquitectura da paisaxe Juana de Vega.

 

Inscrición

Inscrición pechada.

 

 

DESCARGAS