Curso de propagación de especies frutícolas e técnicas de cultivo

21 de marzo - 2 de maio 2023

Curso independiente derivado do curso de fruticultura e técnicas de cultivo 2023
28 Horas

O curso, cunha duración de 28h e de carácter eminentemente práctico, revisa as principais técnicas de cultivo e prácticas culturais de diferentes especies de froiteiras de interese na Comunidade Galega.

Duración do curso

 7 xornadas entre o 21 de marzo e o 2 de maio.

Lugar

Todas as sesións terán lugar no CFEA de Guísamo agás as sesión teóricas do 22 de marzo e a do 26 de abril que terán lugar na sede da Fundación Juana de Vega en San Pedro de Nós (Oleiros).

Horario del curso

Clases no CFEA de Guísamo: de 16:30 h a 20:30 h.
Clases na Fundación Juana de Vega: de 16:00 h a 20:00 h

Asistencia

A obtención do certificado de aproveitamento implica a asistencia ao 80% das horas lectivas.

Axenda

  • Martes, 21 de marzo. CFEA de Guísamo.    

Multiplicación. Esgallado/estaquillado, sementeira, acodo mediante corte e recalce.

  • Mércores, 22 de marzo. Fundación Juana de Vega 

Técnicas de cultivo en pequenos froitos.

  • Martes, 28 de marzo. CFEA de Guísamo.   

A enxerta.

  • Martes, 11 de abril. CFEA de Guísamo.      

Técnicas de cultivo en kiwi.

  • Martes, 25 de abril. CFEA de Guísamo.      

Técnicas de cultivo en castiñeiro.

  • Mércores, 26 de abril. Fundación Juana de Vega.

Técnicas de cultivo en aguacate.

  • Martes, 2 de maio. CFEA de Guísamo.        

Mantemento e prácticas culturais. Técnicas de cultivo en maceiras.