Curso de fruticultura e transformados 2023

Marzo-decembro 2023

Curso de fruticultura eminentemente práctico no que ao longo de todo o ciclo vexetativo traballarase con árbores froiteiras.

A parte final do curso estará dedicada á tecnoloxía para a elaboración de zumes, sidra e outros transformados a base de froitas.

Curso de fruticultura eminentemente práctico no que ao longo de todo o ciclo vexetativo traballarase con árbores froiteiras.

A parte final do curso estará dedicada á tecnoloxía para a elaboración de zumes, sidra e outros transformados a base de froitas.

O curso pódese realizar completo ou por módulos. O alumnado que se matricule no curso completo terá preferencia na adxudicación de prazas.

Obxectivos

Ao remate do curso, o alumnado será capaz de:

  1. Realizar todas as operacións de xestión das explotacións froiteiras da zona atlántica.
  2. Realizar as tarefas de conservación, elaboración e comercialización de froitas elaboradas: sidra, zumes e outros produtos.

Para a consecución dos obxectivos, a execución do curso será de carácter descontinuo, abranguendo o período comprendido entre finais de febreiro e decembro para que as prácticas se desenvolvan ao longo do ciclo vexetativo.

Metodoloxía

Formación teórica e práctica sobre variedades, poda, sistemas de condución, prácticas culturais, sanidade vexetal, recollida e conservación e transformación a base de froitas.

Visita a unha explotación froiteira.

Duración, Nº de prazas e prezo

Duración do curso: 120 horas para o curso completo (marzo- decembro)
Duración de cada módulo:

  • Módulo 1.- Poda de froiteiras. 32h
  • Módulo 2.- Propagación de especies froiteiras e técnicas de cultivo. 28h
  • Módulo 3.- Planificación da explotación, defensa vexetal, traballos de mantemento, mecanización e instalacións frutícolas. 24h
  • Módulo 4.- Aproveitamento e transformación de produtos frutícolas. 28h 

Número de prazas: 20
Prezo curso completo: 300 euros
Prezo por módulo: 

  • Módulo 1.- Poda de froiteiras. 100€
  • Módulo 2.- Propagación de especies froiteiras e técnicas de cultivo. 80€ [Ampliar info]
  • Módulo 3.- Planificación da explotación, defensa vexetal, traballos de mantemento, mecanización e instalacións frutícolas. 80€ [Ampliar info]
  • Módulo 4.- Aproveitamento e transformación de produtos frutícolas. 100€ [Ampliar info]

Lugar

Todas as sesións terán lugar no CFEA de Guísamo agás a inauguración e algunhas sesións teóricas que terán lugar na sede da Fundación Juana de Vega en San Pedro de Nós (Oleiros). (Ver programa detallado).

Asistencia

A obtención do certificado de aproveitamento implica a asistencia ao 80% das horas lectivas.

Axenda

Clases no CFEA de Guísamo: de 16:30 h a 20:30 h.
Clases na Fundación Juana de Vega: de 16:00 h a 20:00 h.

DESCARGAS

Rexístrate cubrindo o formulario

Nome *
Apelidos *
Teléfono *
DNI *
Enderezo electrónico *
Empresa *
Formación académica *
Estudante en CFEA de Guísamo *
Enderezo *
Concello *
Código postal *
Provincia *
País *