Publicacións

Esta publicación recolle as conclusións do primeiro “Faladoiro” organizado pola Cátedra Juana de Vega baixo o título “Galicia no contexto global, un país periférico”, no que durante un día un grupo de persoas de diferentes ámbitos da sociedade galega, analizaron a posición de Galicia con respecto do mundo desde unha perspectiva ampla. O debate tiña tres obxectivos: analizar a

A heteroxeneidade das condicións naturais que estruturan a paisaxe de Galicia e dos diferentes contextos socioeconómicos e culturais, orixina unha gran diversidade de sistemas de organización agraria, o cal se traduce nunha gran riqueza cultural e etnográfica. Entre os elementos que forman parte desta organización cómpre salientar as liñas estruturais que crean os valados por presentaren unha evidencia dos

Este traballo resume os principais resultados do convenio de colaboración Propiedade, mobilidade da terra e valorización territorial, subscrito entre a Fundación Juana de Vega, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Universidade de Santiago de Compostela. Aborda o funcionamento do mercado de terras rústicas en Galicia, con especial atención ás diferenzas entre as diversas partes do territorio. O

Guía de boas practicas paisaxísticas na Terra Cha, ten como obxectivo aproximar á poboación da Terra Chá á súa paisaxe, descubrir con ela o seu valor e re­dactar unhas recomendacións que axuden a un des­envolvemento sostible do medio rural e á súa mellora paisaxística, contribuíndo á revitalización patrimonial e socioeconómica da contorna.

A conmemoración do bicentenario da Constitución de 1812 estimula a reflexión sobre a natureza da revolución liberal española e a súa incidencia en todas as dimensións da existencia social, desde o sistema político e as ideoloxías e identidades aos cambios sociais e económicos. A Cátedra Juana de Vega decidiu escoller, para a edición do seu congreso bianual, do que

O peso da nación. Nicola Bombacci, Paul Marion e Óscar Pérez Solís na Europa de entreguerras, segunda entrega da serie “Monografías” das «Publicacións dá Cátedra Juana de Vega», ten o seu fundamento na tese doutoral do autor, que foi galardoada co premio para teses doutorais da Cátedra e o accésit do Premio Miguel Artola da Asociación de Historia Contemporánea.

O estímulo fundamental deste libro foi a intemporal lección da historia; non perder nunca a memoria. A finais dos setenta e principios dos oitenta do pasado século, un goberno constitucional é substituído por un réxime militar en Arxentina; a liberdade do movemento gremial docente e estudantil, por un política educativa autoritaria e de represión; a vía do diálogo para

Este libro reúne os relatorios presentados no verán de 2010 no marco da III edición dos congresos bianuais que, desde 2006, puxo en marcha a Cátedra Juana de Vega. Coincidindo co arranque da celebración dos bicentenarios do que moitos países de América consideran o inicio das súas independencias, a reunión tivo como obxectivo analizar ese proceso histórico desde distintas

Como noutros ámbitos do sector primario galego, a forte atomización e a falta de asociacionismo provoca dificultades para competir e de acceso aos mercados exteriores, aínda que Galicia conta cunha vantaxe competitiva importante que vén determinada polas condicións climáticas e edafolóxicas. O potencial de Galicia para a produción de planta ornamental está por riba da maioría do territorio nacional

A guerra civil provocou a maior mobilización militar na historia española. Aínda que en ocasións os soldados incorporáronse á loita de forma voluntaria, moitos se viron forzados a iso. Despois das primeiras semanas de incerteza, Galicia converteuse nun dos principais centros de recrutamento do exército sublevado. Declarado o estado de guerra, unha parte da súa poboación masculina moza viuse

A Fundación Juana de Vega como iniciativa de desenvolvemento rural na área das Mariñas, financiou durante catro anos unha investigación para determinar o potencial do viño elaborado nesta comarca, a partir das variedades Branco Lexítimo e Agudelo. A investigación permitiu recuperar estas variedades ancestrais de Betanzos e inscribilas no rexistro oficial de variedades comercias do Ministerio de Agricultura, Alimentación