Publicacións

Preséntase neste documento unha breve análise das rexións da UE-28 cunha maior produción de leite de vaca, así como da produción de leite de vaca en España e Galicia no 2020 respecto ao 2019. As rexións estúdanse segundo as unidades territoriais NUTS, establecidas no Regulamento Nº2066/2016 da Comisión Europea, escollendo o nivel NUTS-2 por atoparse as Comunidades Autónomas españolas

No outono de 2014, promoveuse dende a dirección da Cátedra Juana de Vega unha sesión de reflexión compartida baixo o rótulo O malestar da democracia. Tres politólogos foron convidados, como relatores deste segundo Faladoiro da Cátedra, a achegaren as súas análises e percepcións sobre o sistema democrático e as súas eivas e disfuncións. O volume incorpora os relatorios de

Esta publicación recolle as conclusións do primeiro “Faladoiro” organizado pola Cátedra Juana de Vega baixo o título “Galicia no contexto global, un país periférico”, no que durante un día un grupo de persoas de diferentes ámbitos da sociedade galega, analizaron a posición de Galicia con respecto do mundo desde unha perspectiva ampla. O debate tiña tres obxectivos: analizar a

A heteroxeneidade das condicións naturais que estruturan a paisaxe de Galicia e dos diferentes contextos socioeconómicos e culturais, orixina unha gran diversidade de sistemas de organización agraria, o cal se traduce nunha gran riqueza cultural e etnográfica. Entre os elementos que forman parte desta organización cómpre salientar as liñas estruturais que crean os valados por presentaren unha evidencia dos

Este traballo resume os principais resultados do convenio de colaboración Propiedade, mobilidade da terra e valorización territorial, subscrito entre a Fundación Juana de Vega, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Universidade de Santiago de Compostela. Aborda o funcionamento do mercado de terras rústicas en Galicia, con especial atención ás diferenzas entre as diversas partes do territorio. O

Guía de boas practicas paisaxísticas na Terra Cha, ten como obxectivo aproximar á poboación da Terra Chá á súa paisaxe, descubrir con ela o seu valor e re­dactar unhas recomendacións que axuden a un des­envolvemento sostible do medio rural e á súa mellora paisaxística, contribuíndo á revitalización patrimonial e socioeconómica da contorna.

A conmemoración do bicentenario da Constitución de 1812 estimula a reflexión sobre a natureza da revolución liberal española e a súa incidencia en todas as dimensións da existencia social, desde o sistema político e as ideoloxías e identidades aos cambios sociais e económicos. A Cátedra Juana de Vega decidiu escoller, para a edición do seu congreso bianual, do que

O peso da nación. Nicola Bombacci, Paul Marion e Óscar Pérez Solís na Europa de entreguerras, segunda entrega da serie “Monografías” das «Publicacións dá Cátedra Juana de Vega», ten o seu fundamento na tese doutoral do autor, que foi galardoada co premio para teses doutorais da Cátedra e o accésit do Premio Miguel Artola da Asociación de Historia Contemporánea.

O estímulo fundamental deste libro foi a intemporal lección da historia; non perder nunca a memoria. A finais dos setenta e principios dos oitenta do pasado século, un goberno constitucional é substituído por un réxime militar en Arxentina; a liberdade do movemento gremial docente e estudantil, por un política educativa autoritaria e de represión; a vía do diálogo para