Informe Transformación Industrial do Leite En 2019

Share

Preséntanse neste informe os datos sobre a industrialización do leite durante o ano 2019, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, amosando ao mesmo tempo os diferentes tipos de produtos elaborados e o leite empregado en cada un.

Share

Información da publicación

Adrián Botana Fernández

DESCARGAS