Informe sobre a produción de leite de vaca nas rexións NUTS-2 da UE-28 e produción de leite en España e Galicia en 2020 en comparación con 2019

Share

Preséntase neste documento unha breve análise das rexións da UE-28 cunha maior produción de leite de vaca, así como da produción de leite de vaca en España e Galicia no 2020 respecto ao 2019.

As rexións estúdanse segundo as unidades territoriais NUTS, establecidas no Regulamento Nº2066/2016 da Comisión Europea, escollendo o nivel NUTS-2 por atoparse as Comunidades Autónomas españolas neste nivel.

Share

Información da publicación

Adrián Botana Fernández

DESCARGAS