Guía de boas prácticas paisaxísticas na Terra Chá

Share

Guía de boas practicas paisaxísticas na Terra Cha, ten como obxectivo aproximar á poboación da Terra Chá á súa paisaxe, descubrir con ela o seu valor e re­dactar unhas recomendacións que axuden a un des­envolvemento sostible do medio rural e á súa mellora paisaxística, contribuíndo á revitalización patrimonial e socioeconómica da contorna.

Share

Información da publicación

Fundación Juana de Vega e Fundación Blas da Ponte de Outeiro

DESCARGAS