Galicia no contexto global, un país periférico?

Share

Esta publicación recolle as conclusións do primeiro “Faladoiro” organizado pola Cátedra Juana de Vega baixo o título “Galicia no contexto global, un país periférico”, no que durante un día un grupo de persoas de diferentes ámbitos da sociedade galega, analizaron a posición de Galicia con respecto do mundo desde unha perspectiva ampla.

O debate tiña tres obxectivos: analizar a imaxe externa (e interna) de Galicia no mundo, valorar os retos e limitacións da posición xeográfica que ocupa e inserila nun contorno europeo de crise económica. En total, houbo catro relatorios: Hai espazo para unha política económica específica?, con Antón Costas; O paradigma do ‘atraso’: razóns dun éxito, con Lourenzo Fernández Prieto como relator; Galicia no mundo, o mundo en Galicia, con Kirsty Hooper e Dolores Vilavedra Fernández, e A economía galega: mudanzas e perspectivas, con Xaquín Fernández Leiceaga.

Desargar

Share

Información da publicación

Ramón Villares Paz, Antón Costas Comesaña, Lourenzo Fernández Prieto, Kirsty Hooper, Xaquín Fernández Leiceaga, José Manuel Andrade Calvo, Xosé María García Palmeiro