Bolsa de iniciación á investigación

Bolsa de iniciación á investigación. Financiamento de 11.000 € dunha bolsa pre-doutoral de formación concedida a Dª. Eva Sanjurjo Badía para a realización de estudos sobre “o uso sostible a longo prazo dos recursos agrarios, nunha zona da costa nos séculos XVIII- XIX,”.