Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe 2015

Fallo do xurado: Vivendas unifamiliares

Premiados

Mención

Autores: Manuel Jorreto

Accésits

Autores: Dosesmas arquitectos S.C.P

Premio

Autores: Juan Creus e Covadonga Carrasco

Acta do XII Premio Juana de Vega de Aquitectura

Oleiros, 7 de setembro de 2015

Asistentes:

Presidente: Antonio Maroño Cal.

Secretaria: Isabel Aguirre de Urcola.

Vocais: Gonçalo Byrne, Fernando Agrasar Quiroga, Enrique Sáez Ponte, Manuel Caamaño Suárez, Salvador Fraga Rivas y Francisco Xavier Seoane Rivas.

Despois de visitar as cinco obras que foran seleccionadas como finalistas na reunión do 6 de xullo de 2015, o xurado do Premio Juana de Vega de Arquitectura xúntase en Beluso (Bueu) a deliberar e toma por unanimidade os seguintes acordos:

  1. Conceder o Premio, na súa edición de vivienda unifamiliar rematada no 2014, aos arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco pola súa obra Casa Chao, situada no casco histórico de Corcubión (A Coruña). O xurado quere destacar o aproveitamento logrado nun solar estreito de longa fachada lateral e a sinxeleza do deseño desta, en branco cunha pregue no centro, que convive de xeito armónico co conxunto de edificios tradicionais no que se integra, aportando unha nota de modernidade que o enriquece. Tamén compre subliñar a eficaz distribución interior para cumprir cos obxectivos dos promotores e o uso equilibrado de materiais diversos (cemento, madeira, mármol) que consigue un contorno ben resolto ata o detalle e, ao mesmo tempo, confortábel e luminoso.
  2. Outorgar un accésit a Dosesmas arquitectos S.C.P. pola súa vivenda Choupana_House, situada na Rúa Luis Vázquez Parga, nº 9 en Santiago de Compostela. O edificio sitúase nun conxunto de “casas baratas” dun barrio popular de Santiago e se adapta perfectamente as limitacións do respecto da fachada e volumes que esixe o Plan Xeral. De feito trátase case dun edificio dentro de outro que se abre cara ao patio posterior de orientación sur para recoller a luz e o calor. A casa resólvese cun deseño actual, economía de materiais e boa adaptación aos espazos permitidos. Compre destacar que os seus promotores, persoas de idade avanzada, apostaron por un deseño moi moderno feito por arquitectos mozos.
  3. Outorgar unha mención destacada á casa situada en A Ferreirúa (Nogueira de Ramuín) na Ribeira Sacra, do arquitecto Manuel Jorreto, por ser un bo exemplo do que se pode facer con poucos medios, respectando unha edificación representativa da arquitectura popular e moi ben integrada nunha contorna paisaxística excepcional.
Share