Os concellos de Chantada e Allariz recoñecidos pola boa xestión dos espazos verdes.

Share

Oleiros, 8 de outubro de 2018.

O xurado do certame “Vilas en Flor“, unha nova iniciativa pola mellora ambiental, social e económica dos concellos galegos impulsado pola Fundación Juana de Vega, AGAEXAR (Asociación Galega de Empresas de Jardinería) e ASVINOR (Asociación de viveristas de Galicia), deu a Chantada e Allariz a máxima puntuación. O empate prodúcese xa que cada un destes concellos mereceu catro flores de honra –a máxima son cinco–, mentres que o de Caldas de Reis levou tres e o de Betanzos, dúas flores de honra. Pola súa banda, o Concello de Ortigueira acadou unha flor. As bases do certame establecen que a entrega de galardóns terá lugar no concello gañador pero, tendo en conta o empate entre os dous concellos que acadaron as puntuacións máis altas, o xurado decidiu que o acto será en Chantada, dada a súa posición máis central no ámbito xeográfico galego, co obxecto de facilitar o desprazamento de persoas e autoridades que acudan ao acto. O xurado estivo composto por Isabel Aguirre, directora da Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega; Serafín Ros Orta, enxeñeiro técnico agrícola e exdirector de Medio Ambiente do grupo de empresas Eulen, e Alfonso Ruano Prieto, enxeñeiro técnico agrícola e ex xefe de área da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

“Vilas en flor”, que por primeiro ano se desenvolve en Galicia, segue o modelo existente noutras comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Canarias e Valencia, a semellanza do sistema implantado desde hai décadas noutros países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia e Canadá. O proxecto conta co apoio das Consellerías de Medio Rural e Medio Ambiente, e as empresas Husqvarna e Rain Bird.

Nesta edición, na que podían participar todas as vilas de menos de 50.0000 habitantes en Galicia, competían Allariz, Caldas de Rei, Betanzos, Ortigueira e Chantada. O xurado realizou visitas técnicas a cada un destes concellos ao longo da pasada semana, co fin de analizar os criterios que puntúan neste certame.

“Vilas en flor” é un programa encamiñado á posta en valor da riqueza natural e paisaxística, na liña dalgunha das multifuncionalidades da infraestrutura verde. Con este proxecto preténdese a mellora estética e funcional do territorio mediante o recoñecemento público daquelas actuacións medioambientais, enriquecidas con obras de axardinamento, ornamentación floral, mobiliario urbano e espazos lúdicos.

As “Flores de Honra” son o distintivo que se concede anualmente aos municipios participantes, segundo criterio dun xurado especializado formado por expertos de recoñecido prestixio no ámbito do paisaxismo. Hai cinco niveis: de unha a cinco Flores de Honra. O programa recoñece tanto a traxectoria como as accións levadas a cabo polos concellos galegos para mellorar e resaltar os espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación cidadá no coidado da contorna. Poden participar todos aqueles municipios da comunidade galega que teñan menos de cincuenta mil habitantes.

Trátase dun programa encamiñado á mellora integral do verde nos concellos para potenciar os múltiples beneficios que xera. Preténdese non só un aumento do número de espazos verdes, senón tamén unha mellora integral da súa calidade así como dos modelos de xestión que deben enfocarse cara a un aumento da biodiversidade e do uso racional dos recursos. Deste xeito, os concellos son recoñecidos pola súa adecuada implantación e xestión dos espazos verdes, contribuíndo de xeito directo ao desenvolvemento económico local, xerando actividade do propio sector da planta ornamental e da xardinería, así como un aumento de visitas turísticas. De feito existen rutas específicas para os concellos que participan neste tipo de programas, construíndo unha marca de calidade local.

Nesta primeira edición do programa, impulsado pola Fundación Juana de Vega, AGAEXAR e ASVINOR, participaban tamén Caldas de Reis, con tres flores de honra; Betanzos, con dous, e Ortigueira, que levou unha.

O galardón entregarase nunha gala especial que se celebrará a finais de outubro en Chantada, dada a súa posición máis central no ámbito xeográfico galego.

O obxectivo principal desta iniciativa é a mellora ambiental, social e económica dos concellos galegos, así como a dinamización do sector do paisaxismo e a ornamentación e mesmo a xeración dun selo de calidade e reclamo turístico.

Anualmente outorgaranse as “Flores de Honra”, como marca de calidade, aos municipios cos mellores espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación cidadá.