O CSIC e a Fundación Juana de Vega presentan os primeiros resultados da súa investigación sobre os fungos que atacan ás variedades de vide de Galicia

Share

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2014. O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e a Fundación Juana de Vega presentaron esta mañá nunha rolda de prensa en Santiago de Compostela os primeiros resultados do proxecto “Avaliación da virulencia de distintas poboacións de fungos responsables do Mildeu, Oídio e Botrite en distintas denominacións de orixe galegas”.

A investigación, de carácter público-privado e iniciada en 2012, realízaa o Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia (CSIC, Pontevedra) e finánciaa a Fundación Juana de Vega. Conta así mesmo coa colaboración de Adegas Terras Gauda (D.Ou. Rías Baixas), Adegas Moure (D.Ou. Ribeira Sacra), Virxen de Galir (D.Ou. Valdeorras), Pazo Casanova (D.Ou. Ribeiro) e un viticultor particular (Félix Estévez Cisterna, D.Ou. Monterrei).

O seu obxectivo, segundo indicou o Presidente da Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, é profundar no coñecemento dos fungos responsables do tres principais enfermidades da vide -Mildeu, Oídio e Botrite- tomando como obxecto de estudo, por primeira vez, o cinco denominacións de orixe de Galicia (Rías Baixas, Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro e Monterrei) e cinco das principais variedades de vide da comunidade galega (Albariño, Mencía, Godello, Treixadura e Doa Branca).

O fin último é propor ferramentas máis eficaces para combatelos ou mellorar as xa existentes.

Os eixes do proxecto e os resultados alcanzados

O CSIC e a Fundación Juana de Vega estableceron unha colaboración público-privada no ámbito da I+D+i da viticultura no ano 2007. En 2012 iniciaron este proxecto a través do que pretenden achegar solucións a un dos temas que máis preocupa aos viticultores: combater os fungos responsables das principais enfermidades da vide.

Durante estes dous anos de traballo, lograron cuantificar a concentración de esporas no aire dos fungos responsables do Botrite, Mildeu e Oídio nas distintas rexións vitivinícolas de Galicia.

“En todas as zonas analizadas o patóxeno responsable da Botrite foi o que presentou a maior concentración de esporas no aire. Séguenlle o do Oídio e o do Mildeu. Monterrei e Ribeira Sacra foron as áreas onde se alcanzaron os niveis máis altos, niveis que se observaron, sobre todo, na primavera e a finais de verán”, explica Carmen Martínez Rodríguez, investigadora científica do CSIC na MBG e xefa do Grupo de Viticultura.

“Un feito que chamou a nosa atención foi que nos dous anos de estudo, 2012 e 2013, cando aumentou a presenza de esporas de Botrite diminuíu a de Mildeu. Na nosa opinión, e á espera de profundar máis no asunto, isto pode indicar a existencia dun certo antagonismo entre elas”, destaca o Dr. Martínez.

Os científicos do CSIC tamén prestaron moita atención durante este tempo de estudo á relación entre a concentración de esporas no aire dos viñedos, as condicións climáticas e a incidencia da enfermidade na planta.

“Aínda que haxa unha elevada concentración de esporas no aire, o ataque ás cepas prodúcese só se se dan unhas condicións climáticas favorables, condicións que difiren para cada un dos tres tipos de fungos estudados. Así, por exemplo, a choiva non influíu tanto na aparición de Botrite, como puido influír o punto de rocío”, explica.

Por outra banda, os científicos do CSIC estudaron, a través de ADN e microscopía, a existencia de razas nalgúns dos patóxenos analizados: dous no caso da Botrite, unha no do Oídio e varias razas no caso do Mildeu.

Nos próximos meses o eixo central da investigación versará sobre o estudo da virulencia de cada unha das diferentes razas no cinco variedades.

En 2015, cando se prevé que conclúa o proxecto, o CSIC e a Fundación Juana de Vega darán conta dos resultados obtidos e trasladaranos ao sector vitivinícola galego a través de diversas xornadas de difusión.

Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia

O Grupo de Viticultura da MBG (Pontevedra), dirixido Mª da Carmen Martínez Rodríguez, formado por catro doutores máis e tres técnicos, desenvolve actividades de I+D na área científica-tecnolóxica de viticultura e resistencia a enfermidades fúnxicas das variedades de vide.

É experto na cuantificación dos niveis de sensibilidade a fungos das viníferas, no estudo dos mecanismos de defensa da planta fronte á entrada do fungo e no estudo da influencia edafoclimática ou de manexo de cultivo. Posúe ademais unha ampla experiencia noutros aspectos relacionados coas variedades de vide.

A Fundación Juana de Vega

A Fundación Juana de Vega é unha entidade xurídica privada constituída no ano 1872 que ten por obxectivo contribuír ao desenvolvemento do medio rural galego. Para iso desenvolve varias liñas de traballo entre as que se atopa a de investigación, que ten como finalidade apoiar accións de investigación e innovación que dean solucións a diversos problemas que se presentan, tanto no ámbito do sector primario, como no do conglomerado agroalimentario de Galicia.

O Grupo de Viticultura da MBG-CSIC (Pontevedra) está a levar a cabo, co financiamento da Fundación Juana de Vega, un completo estudo acerca dos fungos responsables do Mildeu, Oídio e Botrite, tres das principais enfermidades da vide, nas cinco denominacións de orixe de Galicia: Rías Baixas, Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro e Monterrei. Estes fungos causan importantes perdas na calidade e produción e o seu tratamento, non do todo eficaz, pasa por unha elevada aplicación de funxicidas, co consecuente custo económico e ecolóxico. Coñecer máis sobre eles permitirá propor outro tipo de metodoloxías para combatelos ou facer máis eficaces as xa existentes.

Os primeiros resultados indican que o patóxeno responsable da Botrite é o que presenta maior concentración de esporas no aire, que determinadas condicións climáticas favorecen o ataque ás cepas polos fungos e que dentro dun mesmo viñedo, segundo a orografía do terreo, hai unha gran diferenza na concentración de esporas dos distintos fungos.