III Curso de enxeñeria en proxectos de xardineria e paisaxismo

Share

Este curso diríxese a titulados universitarios de grao medio ou superior que desenrrolen a sua actividade en proxectos e/ou execución de obras de xardinería e paisaxismo, así como a estudiantes dos últimos cursos de carreiras técnicas con vocación de especializarse dentro de dito campo.

Participarán especialistas de primeiro nivel tanto nacionais como internacionais e desenrolarase na Sede Social desta Fundación.

A data de comezo será o venres 5 de maio e rematará o día 27 de maio: as ponencias terán lugar os venres pola tarde e os sábados pola mañá.

O prazo de matrícula finaliza o día 2 de maio e a admisión, excepto para as prazas reservadas para alumnos becados pola Fundación, pecharase por riguroso orden de inscripción.

Pode obter máis información no apartado actividades a dentro deste, cursos.

Aberto o prazo de inscripción