Preséntanse neste informe os datos sobre a industrialización do leite durante o ano 2020, tanto a nivel español como a nivel galego, amosando ao mesmo tempo os diferentes tipos de produtos elaborados e unha estimación do leite empregado en cada un

Información da publicación

 Autor: Adrián Botana Fernández

Descargas

Galego

Comentarios