Publicacións / Escola Galega da Paisaxe

Nós somos a paisaxe

Esta edición estará destinada ao alumnado e ao profesorado das distintas etapas da educación obligatoria de Galicia e estará dirixida a sensibilizar e concienciar ao alumnado galego sobre a importancia da paisaxe e da necesidade de realizar unha axeitada ordenación, xestión e conservación da mesma como elementos fundamentais para mellorar a calidade de vida da poboación.

Información do Libro

Comentarios