Guía de boas practicas paisaxísticas na Terra Cha,  ten como obxectivo aproximar á poboación da Terra Chá á súa paisaxe, descubrir con ela o seu valor e re­dactar unhas recomendacións que axuden a un des­envolvemento sostible do medio rural e á súa mellora paisaxística, contribuíndo á revitalización patrimonial e socioeconómica da contorna.

Información da publicación

Autores: Fundación Juana de Vega e Fundación Blas da Ponte de Outeiro

Comentarios