Novas / Escola Galega da Paisaxe

A Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega participa mediante un Convenio de Colaboración coa Axencia de Turismo de Galicia no desenvolvemento dun estudo sobre actuacións no recinto fortificado do Castelo de Monterrei

O obxectivo do estudo é avaliar as posibilidades da zona para acometer a rehabilitación e posta en valor da fortaleza, diversificando a oferta e desenvolvendo recursos turísticos para garantir a conservación do BIC e permitir que poida ser desfrutado polas xeracións futuras.

A recuperación da Vila e Castelo de Monterrei pretende desenvolver o potencial turístico do BIC como elemento tractor que promova a dinamización de toda a comarca, contemplando o desenvolvemento de produtos enogastronómicos de proximidade que reforcen a identidade do destino.

No ámbito do Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022, a Xunta de Galicia propón actuacións en bens de interese cultural co obxecto de garantir a súa conservación e permitir que poidan ser desfrutados polas xeracións futuras. Así mesmo, ten o obxectivo de diversificar a oferta e desenvolver recursos turísticos, centrando principalmente o investimento nas zonas de menor densidade de poboación para consolidar e impulsar turísticamente estas comarcas.

A Fortaleza de Monterrei conta con catro edificacións de titularidade pública acreditada, das cales tres poden ser destinadas á actividade turística. O obxectivo do estudo é avaliar as posibilidades de actuación na zona para desenvolver un proxecto de rehabilitación e posta en valor da fortaleza, no que se contemple o desenvolvemento de produtos enogastronómicos de proximidade e a restauración estrutural e paisaxística de diferentes puntos da Vila e Castelo de Monterrei.

A realización do estudo, que conta coa coordinación do arquitecto Ángel Cid, comprende unha primeira fase de traballo de campo para a identificación e toma de datos sobre o terreo, e unha segunda fase de traballo técnico e estudo, consistente na análise da situación dos elementos a tratar e das opcións de mellora e integración paisaxística máis axeitadas, contendo a proposta de usos posibles para as edificacións sobre as que se vai intervir e os proxectos preliminares de intervención nas mesmas.

O Convenio de Colaboración impúlsase no marco dos fondos Next Generation e do Plan Xacobeo Next Generation, posta en valor dos BICs do Camiño de Santiago, aprobado polo Consello da Xunta o 24 de febreiro de 2022.


Comentarios