Promoción Agroalimentaria

Cursos de viticultura e enoloxía

Formación en colaboración co Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo para a obtención dunha uva de calidade e para a súa posterior transformación.

Curso básico.

Obxectivos

A realización do curso terá compoñente teórica en aula e prácticas en leira. Un dos obxectivos a conseguir é a realización práctica de todas as operacións necesarias para a implantación, mantemento de leiras de viñedo e procesos de elaboración, principalmente adaptado á comarca que abarca os viños da Terra de Betanzos.

Para poder conseguir estes obxectivos, eminentemente prácticos, a ejecución do curso terá carácter discontinuo, comprendendo devandito período desde o mes de febreiro ata finais do mes de decembro. Para a ejecución práctica de todas estas operacións o Centro dispón dunha leira experimental para a realización das mesmas.

Para adaptar as prácticas ao ciclo vegetativo executaremos o programa de xeito coordinada coas actividades a realizar nas leiras experimentais.

O proceso de elaboración executarase de xeito coordinada coas actividades a realizar na bodega.

Actividades

Demostracións: de poda, de sistemas de instalación, de laboreo, elaboración de viños e cata, etc.

Prácticas: de poda, de enxerto, de atado, de instalación, de laboratorio, de bodega e de cata, etc.

Visita a unha leira e bodega dunha comarca vitivinícola galega.

  • Duración do curso: 100 horas (febreiro- decembro)
  • Número de prazas: 24
  • Prezo: 170 euros

Programas

Lugar

Todas as sesións terán lugar no CFEA de Guísamo agás a inauguración e clausura do curso, así como as sesións que se indican no calendario que terán lugar na sede da Fundación Juana de Vega en San Pedro de Nós (Oleiros). Para más detalle ver calendario del curso.

Horario del curso

Aulas en CFEA de Guísamo: de 16:30 h a 20:30 h.
Aulas na Fundación Juana de Vega: de 16:00 h a 20:00 h
 

Formulario de inscrición

Terá prioridade o alumnado matriculado en 2020, o cal sufriu a suspensión do curso por mor da COVID-19.

Prazas esgotadas

Curso avanzado

Obxectivos

O fin do curso proposto é permitir ó alumnado a realización total das actividades necesarias, tanto en campo como en adega, para a obtención dunha uva de calidade e a súa posterior transformación de forma autónoma mediante a supervisión e control dun titor. Este modelo obriga ó alumno a participar activamente para lograr o obxectivo reseñado, ó mesmo tempo que pon en práctica os coñecementos que adquiriu no curso de iniciación á viticultura e enoloxía.

Para lograr o obxectivo final da elaboración dun viño de calidade non se pode establecer un calendario pechado de actividades xa que cada ano as condicións específicas obrígannos a tomar decisións oportunas; desto deducimos que o calendario terá cambios. Para facilitar o traballo de execución práctica formaranse equipos de dúas persoas.

Ademais das clases prácticas e teóricas asignarase durante unha campaña completa, a cada parella, un número de plantas de vide, da finca do CFEA, suficientes para a produción dunha microvinificación.

O viño obtido de dita microvinificación será propiedade do alumno/a reservándose o centro 4 litros para a realización da cata de fin de curso.

Requisitos

Para a realización deste curso é preciso ter realizado formación específica en ditas materias. (2º Curso do CS de Paisaxismo e Medio Rural e titulados no mesmo ou técnicos superiores da rama agraria, técnicos en Aceite de Oliva e Viños ou titulados universitarios da rama agraria, así como os alumnos dos cursos de nivel básico realizados en edicións anteriores)

  • Duración do curso: 60 horas (Febreiro- Decembro)
  • Número de prazas: 20
  • Prezo: 130 euros

Programas

Lugar 

Todas as sesións terán lugar no CFEA de Guísamo agás a inauguración e clausura do curso, así como as sesións que se indican no calendario que terán lugar na sede da Fundación Juana de Vega en San Pedro de Nós (Oleiros). Para más detalle ver calendario del curso.

Horario do curso

Aulas en CFEA de Guísamo: de 16:30 h a 20:30 h.
Aulas na Fundación Juana de Vega: de 16:00 h a 20:00 h.

 

Formulario de inscrición pechado 

Terá prioridade o alumnado matriculado en 2020, o cal sufriu a suspensión do curso por mor da COVID-19.


Novas relacionadas

Aberto o prazo de inscrición para os cursos de 2017 de viticultura e enoloxía e froiticultura.

A Fundación Juana de Vega abre o prazo de inscrición nos cursos de formación práctica de Viticultura e enoloxía (Básico e avanzado) e Froiticultura, que se desenvolven en colaboración co Centro...

Aberto o prazo de inscrición para os cursos de 2016 de viticultura e enoloxía e froiticultura.

A Fundación Juana de Vega abre o prazo de inscrición nos cursos de formación práctica de Viticultura e enoloxía (Básico e avanzado) e Froiticultura, que se desenvolven en colaboración co Centro...

A Fundación Juana de Veiga inicia un curso de formación para mellorar o coñecemento no cultivo da vide e na elaboración e cata de viños

Os cursos básico e avanzado, que se desenvolverán desde febreiro até o mes de decembro, son de especial interese para a comarca de Betanzos, onde a elaboración de viños de calidade converteuse nu...

A Fundación Juana de Vega e o CFEA de Guísamo inician un programa formativo en viticultura e enoloxía no que o alumnado producirá de xeito autónomo os seus propios viños de calidade.

Os cursos iniciaranse este mes combinando sesións teóricas na sede da Fundación e as prácticas no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo As clases estenderanse a todo o ...

A Fundación Juana de Vega inicia un ciclo formativo que permitirá aos viticultores producir viños de calidade a partir das variedades da zona de Betanzos legalizadas para o seu etiquetado e comercialización fóra da esfera doméstica.

O programa iniciarase en febreiro, combinando sesións teóricas na sede da fundación e prácticas en fincas experimentais que se estenderán a todo o ciclo vexetativo da uva. O obxectivo é que os ...


Comentarios