Investigación

Xornada técnica sobre Os proxectos piloto desenvolvidos en galicia e as actividades de grupos operativos nos que participa AGACAL

A posta en marcha da Asociación Europea de Innovación para unha agricultura produtiva e sostible en 2012 supuxo un cambio na forma de acometer as accións de transferencia de coñecemento no ámbito do sector agrario.

Introdución:

A posta en marcha da Asociación Europea de Innovación para unha agricultura produtiva e sostible en 2012 supuxo un cambio na forma de acometer as accións de transferencia de coñecemento no ámbito do sector agrario. O novo modelo pretende evolucionar dun sistema lineal de transferencia da investigación aos usuarios, a un sistema de co-creación entre os distintos actores.

Para implementar esta nova filosofia puxéronse en marcha nos Programas de Desenvolvemento Rural, os Grupos Operativos de innovación e os proxectos de cooperación. No novo modelo interactivo de innovación, o coñecemento é agora co-creado por agricultores, investigadores, asesores, empresas, organizacións etc, que traballan en conxunto para conseguir unha produción agro alimentaria máis sostible, produtiva e rendible.

Seguindo este esquema, a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) ten participado en numerosos Grupos Operativos e Proxectos Piloto en cooperación con outros axentes do medio rural galego.

Neste contexto, o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) e a Fundación Juana de Vega organizan o vindeiro 20 de novembro, unha xornada de transferencia, realizada no marco do Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao agro galego 2020, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020. Nesta xornada amosaranse os resultados e liñas de traballo dos Grupos Operativos e Proxectos Piloto desenvolvidos en Galicia nos que participa o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) dependente da AGACAL.

A presentación de resultados e liñas de traballo, enmárcase con dous relatorios de contexto sobre a importancia dos AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) no seguinte período de programación e  as  conclusións do Grupo Focal organizado polo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para posta en común de propostas para o fortalecemento dos AKIS en España.

A xornada vai dirixida ás persoas vinculadas profesionalmente cos sectores relacionados coa agricultura, gandería, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira ou con expectativa de incorporación, en especial mozos e mozas do medio rural galego.

Programa

Venres 6 de novembro de 2020

Hora

Contido

Relator/a

9:00—9:30

Recepción dos asistentes e entrega de materiais

 

9:30-9:50

Presentación das xornadas

 

Jose Luís Cabarcos Corral

Director da AGACAL

Manuel López Luaces Director do CIAM

Julio López Díaz. CIAM

Jose Manuel Andrade Calvo, Director da Fundación Juana de Vega

9:50-10:10

Os AKIS na PAC 2021-2027

Laura Enfedaque Díaz

Jefa de área de Formación y Tecnología

Subdirección General de Innovación y Digitalización

MAPA

10:10-10:30

Grupo Focal sobre asesoramento en AKIS. Ideas para o fortalecemento dos AKIS en España

Andrés Montero Aparicio

Profesor Asociado Univ. Carlos III de Madrid. Coordinador GF sobre asesoramiento AKIS del  MAPA

10:30-10:50

Espectrocopía por tecnoloxía NIRS como ferramenta na xestión da fertilización de cultivos

Mª Dolores Báez Bernal. CIAM

 

10:50-11:10

Identificación de marcadores específicos para garantir a calidade e autenticidade do mel en Galicia.

Thierry Dagnac. CIAM

 

11:10-11:30

Bases para o cultivo ecolóxico de trigo autóctono en Galicia.

Luís Urquijo Zamora. CIAM

11:30-11:50

Redución dos custos de tratamentos silvícolas a partir da revalorización da biomasa forestal residual extraída dos mesmos

Juan Castro Insua. CIAM

 

11:50-12:00

Preguntas bloque 1

 

12:00-12:20

Pausa- café

12:20-12:40

Pastoreo con gando caprino vs. equino para evitar a matorralización do monte.

Santiago Crecente Campo. CIAM

12:40-13:00

Optimización do cebo de vacas frisonas dentro da IXP “Vaca e Boi de Galicia”

Teresa Moreno López. CIAM

13:00-13:20

Cooperación para innovación nos sistemas de produción de leite (I)

César Resch Zafra. CIAM

13:20-13:40

Cooperación para innovación nos sistemas de produción de leite (II)

Gonzalo Flores Calvete. CIAM

13:40-14:00

Preguntas bloque 2

 

14:00

Fin da xornada

Lugar

Salón de actos do CIAM (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo).

Estrada Betanzos- Mesón do Vento, km7; Abegondo (15318 A Coruña)

Inscrición

Para realizar a  súa inscrición na Xornada  técnica sobre Os proxectos piloto desenvolvidos en galicia e as actividades de grupos operativos nos que participa AGACAL  que organiza o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo en colaboración coa  Fundación Juana de Vega, é necesario descargar, cubrir e asinar o seguinte formulario normalizado:

DESCARGAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DESCARGRA PROGRAMA EN PDF

Una vez cuberto e asinado o formulario debe ser enviado por email a info@juanadevega.org

Debido ás limitacións de aforo polas restriccións da Covid 19, habilitarase a posibilidade de seguir a xornada por streaming, para o que deberá indicarse no mail se asistiran de forma presencial ou online.

Aqueles participantes que teñan elixido a modalidade on-line recibirán un email co enlace para seguir a xornada. 

XORNADA REALIZADA NO MARCO DO PLAN DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E DE INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2020, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.Comentarios