Investigación

A Fundación ten entre os seus obxectivos o apoio á investigación e innovación no medio rural galego co obxectivo de contribuír á mellora da competitividade do sector agroalimentario e forestal de Galicia

Oportunidades e retos das canles curtas de comercialización no sector agroalimentario.

Encontro participativo en liña do proxecto Erasmus + Food Improv´iders.

Webinar: Uso de lévedos autóctonos para a diferenciación da calidade aromática do viño na DOP Ribeiro

Na elaboración do viño é importante dispor dunha uva de calidade, pero tamén hai que aplicar na adega unhas prácticas tecnolóxicas axeitadas que permitan expresar todo o potencial da materia prima para obter un viño de calidade diferenciada.

Xornada técnica sobre Os proxectos piloto desenvolvidos en galicia e as actividades de grupos operativos nos que participa AGACAL

A posta en marcha da Asociación Europea de Innovación para unha agricultura produtiva e sostible en 2012 supuxo un cambio na forma de acometer as accións de transferencia de coñecemento no ámbito do sector agrario.