Investigación

A Fundación ten entre os seus obxectivos o apoio á investigación e innovación no medio rural galego co obxectivo de contribuír á mellora da competitividade do sector agroalimentario e forestal de Galicia

Observatorio Eólico de Galicia

O Observatorio Eólico de Galicia (OEGA) é unha ferramenta de investigación, información, asesoramento e consulta para todas as persoas, empresas e colectivos interesados na enerxía eólica de Galicia.

Caracterización e recuperación de variedades vexetais autóctonas de interese agrario

A Fundación Juana de Vega, o Instituto Galego de Calidade Agroalimentaria da Xunta de Galicia (INGACAL) e a Consellería do Medio Rural asinaron un convenio para a identificación e caracterización de todas as variedades vexetais autóctonas de Galicia.

Caracterización e recuperación de variedades de oliveira autóctonas de Galicia

Trátase dun proxecto que pretende ampliar e completar a identificación e caracterización de variedades de oliveira autóctona galega, así como analizar as características dos aceites elaborados coas devanditas variedades.

Observatorio da mobilidade de terras de Galicia

Durante os anos 2013 e 2014, a Fundación Juana de Vega, a Axencia Galega de  Desenvolvemento Rural (AGADER) e a Universidade de Santiago de Compostela, desenvolveron o proxecto “Propiedade, Mobilidade de Terras e Valorización Territorial”.