Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe 2021

Fallo do xurado:
Vivendas unifamiliares

Premiados

Premio

Obra: Surf House
Autores: Álvaro Marín Durán y Alfonso Castro Lorenzo

Accésits

Obra: Casa Elias
Autores: Juan Creus y Covadonga Carrasco 

Accésits

Obra: Vivienda unifamiliar en Fortiñón - Saiáns
Autores: Ángel Santorio Cuartero

Accésits

Obra: Vivienda Saa 
Autores: Cecilia López Muiños, Juanjo Otero y Luis Ángel López de Mol Arquitectura

Convocatoria 2021

 

Acta do Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe

Categoría de Vivendas Unifamiliares

Asistentes:

Presidente
Gonzalo Byrne
Secretario
Pedro Calaza Martínez
Vogais
Elena Ampudia Aixendri
Ginés Garrido
Plácido Lizancos
Enrique Sáez Ponte
Rosario Sarmiento Escalona
Teresa Táboas Veleiro

O xurado do Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe, na categoría de Vivendas Unifamiliares, reúnese na cafetería do área de servicio de Rande, ás 20 horas do día 2 de outubro de 2021, despois de visitar cinco das seis obras seleccionadas como finalistas na reunión do 16 de xullo.

Despois de deliberar, o Xurado do Premio toma por unanimidade os seguintes acordos:

  1. Conceder o Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe, na súa categoría de vivenda unifamiliar rematada nos anos 2018, 2019 e 2020, aos arquitectos Álvaro Marín Durán e Alfonso Castro Lorenzo pola súa obra “Surf House” situada no lugar de Fieiros, en Porto do Son. O xurado valorou a calidade xeral da obra, o esforzo na investigación tipolóxica e tecnolóxica que permitiu unha solución moi interesante como posible modelo de inspiración noutras zonas, xa que é unha interpretación doutras tipoloxías previas. Resalta o tratamento do espazo, ben construído e organizado, e o equilibrio entre a zona de día e a de noite. A obra amosa unha moi boa conexión e integración coa contorna, non bloqueando as vistas gracias a súa baixa altura e cuberta plana sumamente lixeira. O proxecto atende as inquietudes dos propietarios, integrando ben no deseño as súas necesidades e prioridades.
  2. Outorgar un accésit a Juan Creus e Covadonga Carrasco polo seu proxecto “Casa Elias” en Corcubión. Cómpre salientar o coidadoso acabado da obra, adaptando as solucións técnicas á realidade dunha casa do século XV, mellorando a funcionalidade e a sostibilidade, engadindo pequenos detalles de carpintería e respectando a tipoloxía da fachada. É notable a solución desenvolvida para aumentar a iluminación natural, a través dun patio interior, que distribúe luz nas estancias principais dun edificio catalogado con fiestras de reducidas dimensións. Destaca tamén a integración na contorna, especialmente na súa conexión coa igrexa.
  3. Outorgar un accésit a Ángel Santorio Cuartero polo seu proxecto “Vivenda unifamiliar en Fortiñón - Saiáns”. Cun deseño avanzado, de liña internacional, e un eficaz emprego dos materiais construtivos, a vivenda mostra unha boa organización, solucionando a diferenza de cotas cun xogo de niveis para adecuarse á tipoloxía. É de mencionar o contido tamaño dos dormitorios para potenciar as zonas comúns e garantir un uso máis amplo do espazo. Trátase dunha obra nunha situación complicada polas limitacións legais de Costas, a presenza dun regato no interior da parcela e unha topografía difícil.
  4. De entre os demais finalistas o xurado quere destacar o proxecto dos arquitectos Cecilia López Muiños, Juanjo Otero e Luis Ángel López de Mol Arquitectura, que recupera, con calidade de deseño e integración na contorna, unha casa no Lugar de Saa en Carballeda de Avia, que foi parcialmente destruída por un incendio. A obra non poido ser visitada, por decisión do propietario.

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 21.30.