Accésits

POSTA EN VALOR DOS RECURSOS PAISAXÍSTICOS E ARQUEOLÓXICOS DO CASTRO DE DOADE E A SÚA CONTORNA (LALÍN, PONTEVEDRA)
ACCÉSIT JUANA DE VEGA DE INTERVENCIÓNS NA PAISAXE 2020
Categoría: Intervencións no patrimonio construído e na súa contorna
Autores: Asociación de Amigos do Museo Casa do Patrón

Descripción

/