Accésits

REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE DESTINADA A PENSIÓN PARA DE PEREGRINOS (MADELOS, SOBRADO DOS MONXES, A CORUÑA)
ACCÉSIT JUANA DE VEGA DE INTERVENCIÓNS NA PAISAXE 2020
Categoría: Intervencións no patrimonio construído e na súa contorna
Autores: Estévez e González Arquitectos
​Promotor: SABALOGAL SL

Descripción

/