Premio

Intervención: Restauración de lagoas na Reserva de Biosfera de Terras do Miño.

Autor: IBADER- Universidade de Santiago de Compostela.
Pablo Ramil Rego, Luis Gómez- Orellana E Javier Ferreiro da Costa.

Descripción

/