Accésit

Intervención: Reurbanización San Clemente, Santiago de Compostela

Autor: Abalo Alonso arquitectos

Descripción

/