Formación A Carballeira

Horticultor

Curso homologado, cunha duración de 550 horas desenrolado polo CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN "A CARBALLEIRA", patrocinado pola Fundación

Xardineiro

Curso homologado cunha duración de 530 horas desenrolado polo CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN "A CARBALLEIRA", patrocinado por esta Fundación.

Viverista

Curso homologado cunha duración de 590 horas desenrolado polo CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN "A CARBALLEIRA", patrocinado por esta Fundación.

Trabajador forestal

Curso homolagado cunha duración de 340 horas, desenrolado polo CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN "A CARBALLEIRA", patrocinado pola Fundación.