Cursos e xornadas

Xornadas da Paisaxe Cultural

VII Xornadas da paisaxe cultural

“A paisaxe como medio e instrumento de xestión na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Sada, 10 ao 14 de Decembro de 2013

A recente aprobación da candidatura da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo supón unha importante oportunidade para avanzar na aplicación de modelos de desenvolvemento sustentable no territorio da área metropolitana.

Os obxectivos e preocupacións do Programa MAB da UNESCO son os de combinar as ciencias sociais e ambientais coa economía e a educación para así avanzar na mellora da calidade de vida e salvagardar os ecosistemas.

Programa

VI Xornadas do Paisaxe Cultural do Noroeste

“Estudos de impacto e integración paisaxística”

Pazo de Mariñán desde o 27 de novembro ao 1 de decembro de 2012

A Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección dá paisaxe de Galicia recomenda a incorporación da paisaxe no seo dos procedementos de avaliación ambiental, ata naquelas intervencións non sometidas a estudo de impacto, e en concreto regula no seu artigo 11 a necesidade de elaborar Estudos de Impacto e Integración Paisaxística.

O obxectivo destes estudos (EIIP) é avanzar no coñecemento da paisaxe para introducir no territorio novas actuacións que, sendo necesarias para o desenvolvemento social e económico, respecten o carácter da paisaxe e o patrimonio natural e cultural. Os criterios e metodoloxías que dirixen a redacción destes proxectos atópanse coas dificultades propias dos estudos territoriais: limitada dispoñibilidade de datos do lugar, complexidade dos procesos, carencia de métodos testados de intervención e dificultade para incorporar as nocións de deseño e composición na gran escala.

A guía de integración paisaxística elaborada pola Dirección Xeral de Paisaxe da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (na actualidade Instituto de Estudos do Territorio) proporciona unha metodoloxía cun valor orientativo e didáctico que facilita a elaboración de proxectos e estudos de IIP.

Neste curso presentaranse estratexias e intervencións de referencia nacional e internacional e levará a cabo o desenvolvemento dun caso práctico no taller coa orientación dos expertos invitados aos grupos de traballo. Ao longo do taller exporase unha metodoloxía de estudo baseada nos conceptos de multifuncionalidad e adaptabilidad. Ambos os conceptos son similares ao de sustentabilidade, pero non sendo tan abstractos, permítennos elaborar propostas concretas de intervención e xestión da paisaxe que serán aplicadas no caso de estudo.

Programa

V Xornadas dal paisaxe cultural

 “Corredores Verdes”

Pazo De Mariñán 23, 24, 25 e 26 de Novembro de 2011

O valor ambiental dos corredores verdes é indubidable e así o recolle a ampla normativa existente nesta materia, tanto a nivel local como europeo. Con todo, quedarnos na visión puramente ambientalista deste tipo de estruturas sería renunciar á gran potencialidade que teñen os corredores como elementos estratéxicos de planicación e ordenación do territorio, tanto na escala urbana como na escala rexional.

A súa función de conectividade permite establecer o cosido de diferentes espazos, estruturar o territorio, dotalo de xerarquía e reforzar as potencialidades de cada unha das zonas que atravesa para conseguir en conxunto xerar mecanismos que van máis aló da simple suma das partes que o integran. Determinar os fluxos e intercambios de enerxía destes sistemas constitúe unha ferramenta poderosa nas estratexias de desenvolvemento sustentable.

A creación de espazos continuos e protexidos garante a conectividade das reservas naturais e pode resolver parte dos problemas ambientais como a desertización, a erosión e a recuperación dos bosques autóctonos. Simultaneamente, a reconstrución da rede de sendas peonís e a ordenación de espazos libres onde desenvolver actividades educativas e formativas para reforzar os vínculos coa natureza constitúe unha base sólida para a construción de novos modelos sociais, culturais e económicos.

É por elo que nestas V xornadas e taller de Paisaxe Cultural apostamos por reflexionar acerca deste tipo de estruturas baixo diferentes visións e analizando diversas experiencias tanto en España como noutras partes do mundo, sexa cal for a súa escala.

Programa

IV Xornadas da Paisaxe Cultural do Noroeste

"A paisaxe compartida" 

Matadoiro de Betanzos os días 27-28-29 de Maio do 2010.

Programa

III Xornadas da paisaxe cultural do Noroeste

"Revalorizar a paisaxe"

Betanzos, 22 e 23 de maio de 2009

O tema desta convocatoria é consecuente coa traxectoria das xornadas anteriores "paisaxes que flúen" e "arqueología da paisaxe". O concepto de revalorización do patrimonio paisajístico quere expresar a importancia de elaborar recursos metodológicos e bases de coñecemento para poñer en valor os fundamentos da paisaxe cultural da euroregión do noroeste peninsular.

As sesións desenvolven tres cuestións fundamentais para conseguir o obxectivo da revalorización: aspectos técnicos na xestión e recuperación da paisaxe; a importancia da divulgación e a participación cidadá no proceso da posta en valor do patrimonio paisajístico e a función vertebradora da vegetación na arquitectura da paisaxe.

Programa

I Xornadas da paisaxe cultural do Noroeste

“Paisaxes que flúen” 

Betanzos, 27 y 28 de abril de 2007


Novas relacionadas

I xornadas da paisaxe cultural do noroeste

I XORNADAS DA PAISAXE CULTURAL DO NOROESTE...


Comentarios