Cátedra Juana de Vega

Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes

A Cátedra convocou nos últimos anos varios premios Juana de Vega de Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais en dúas modalidades: dirixida a doutores e dirixida a postgraduados co Máster Universitario en Historia Contemporánea.

  • Modalidade A: Premio de 6.000 €. Dirixida a Doutores que realicen a súa investigación nalgún dos ámbitos aos que estivo vinculada a figura de Dña. Juana de Vega: Liberalismo, Historia Política, Historia Agraria, e Historia de xénero na Idade Contemporánea.
  • Modalidade B: Premio de 2.000 €. Dirixida a Postgraduados con "Máster Universitario en Historia Contemporánea" que teñan realizado o seu Traballo de fin de Máster nalgún dos ámbitos mencionados na modalidade A

VI Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2013)

Recaeu na modalidade A, dirixida a doutores, no traballo "Representacións de xénero no cine español, 1939-1982: figuras e fisuras", de Aintzane Rincón Díez. A modalidade B do Premio quedou deserta.

V Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2012)

Recaeu na modalidade A no traballo "O peso da nación. Nicola Bonbaci, Paul Marion e Oscar Pérez Solís na Europa deentreguerras", de Steven Forti.

O Premio recaeu na modalidade B no traballo "A consolidación social do franquismo. A influencia da Guerra Civil nos soldados deFranco (1936-1940) " de Francisco Jorge Leira Castiñeira.

 

IV Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2011)

Recaeu na modalidade A no traballo "Acción colectiva feminina en Madrid, 1909-1931", de Marta do Moral Vargas. Na Modalidade B o premio recaeu no traballo "Política educativa e prácticas represivas do proceso de reorganización nacional. Arxentina, 1976-1983", deJulio Lisandro Cañón Viorín.

III Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2010)

Dotado con 2.000 euros e a publicación do traballo gañador na Colección Cátedra Juana de Vega na serieCuadernos de Investigación. A convocatoria foi dirixida a Postgraduados que realicen a súa investigación en Historia Contemporánea, e preferentemente en torno a algún dos ámbitos aos que quedou vinculada a figura de Juana de Vega: Liberalismo, Historia Agraria, Beneficiencia e Historia de Xénero.

O Premio recaeu no traballo que leva por título: "En defensa do seu. Propiedade forestal e conflitividade social durante o Franquismo. Os montes veciñais de Cerceda (A Coruña) " de Araceli Freire Cedeira.

O xurado do Premio acordou tamén propoñer para a súa publicación un segundo traballo que leva por título: "O campo enmovemento: ou papel do sindicalismo labrego non rural galego nontardofranquismo na primeira etapa democrática (1964-1986) ", de Alba Díaz Geada.

II Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes (2009)

Dotado con 1.500,00 € e a publicación do traballo premiado na Colección Juana de Vega serie Cadernos de Investigación. O Tribunal, composto polos catedráticos X.R. Barreiro Fernández, R. Villares Paze o profesor titular José Mª Portillo, acordaron deixar deserta esta convocatoria.

I Premio Juana de Vega para Xóvenes Investigadores (2008)

Cunha dotación de 1.000,00 euros e a publicación do traballo premiado. O xurado estivo formado por D. Xosé Ramón Barreiro Fernández, D. Ramón Villares Paz e Dª. María Jesús Baz Vicente.

O gañador e resultou ser D. Alfonso Amorín Iglesias co traballo: Imaxe e repercusións da Guerra de Cuba en Galicia (1895-1898).

 


Publicacións relacionadas

Acción colectiva femenina en Madrid (1909-1931)

Enmarcada dentro do ámbito da historia social, esta monografía céntrase nas experiencias de acción colectiva feminina no Madrid do primeiro terzo do século XX. As súas páxinas percorren as trax...

O peso da nación: Nicola Bombacci, Paul Marion e Óscar Pérez Solís na Europa de entreguerras

O peso da nación. Nicola Bombacci, Paul Marion e Óscar Pérez Solís na Europa de entreguerras, segunda entrega da serie “Monografías” das «Publicacións dá Cátedra Juana de Vega»...

A consolidación social do franquismo: A influencia da guerra nos "soldados de Franco"

A guerra civil provocou a maior mobilización militar na historia española. Aínda que en ocasións os soldados incorporáronse á loita de forma voluntaria, moitos se viron forzados a iso. ...

Terrorismo de Estado e política educativa: Arxentina (1976-1983)

O estímulo fundamental deste libro foi a intemporal lección da historia; non perder nunca a memoria. A finais dos setenta e principios dos oitenta do pasado século, un goberno constitucional é sub...

O campo en movemento: o papel do sindicalismo labrego no rural galego do tardofranquismo e da transición (1964-1986)

Este traballo é un primeiro achegamento ó estudo da acción colectiva no rural galego do tardofranquismo e da primeira etapa en democracia. O texto vai barallando unha serie de preguntas que poderí...

En defensa de lo suyo: propiedad forestal y conflictividad social durante el franquismo, los montes vecinales de Cerceda (A Coruña)

El Patrimonio Foresta del Estado desde su creación en 1935 hasta 1971, época en la que fue sustituido por el Instituto de Conservación de la Naturaleza, llevó a cabo, en Galicia, una intensa activ...

Imagen y repercusiones de la Guerra de Cuba en Galicia (1895-1898)

Entre 1895 y 1898 tuvo lugar en la todavía española isla de Cuba una cruenta guerra colonial, a la que millares de hombres fueron enviados desde la metrópoli en un desesperado y finalmente infructu...

Comentarios