Cátedra Juana de Vega

Congreso internacional contemporáneas: Políticas, traballadoras e constructoras de sociedade

Co gallo do 150º aniversario do falecemento de Juana de Vega e da constitución da Fundación que leva o seu nome, celebrarase os días 20 e 21 de outubro de 2022 en Santiago de Compostela o CONGRESO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEAS: POLÍTICAS, TRABALLADORAS E CONSTRUCTORAS DE SOCIEDADE.

Co gallo do 150º aniversario do falecemento de Juana de Vega e da constitución da Fundación que leva o seu nome, celebrarase os días 20 e 21 de outubro de 2022 en Santiago de Compostela o CONGRESO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEAS: POLÍTICAS, TRABALLADORAS E CONSTRUCTORAS DE SOCIEDADE.

O Congreso internacional busca, desde unha tripla  perspectiva  -política, económica e social-, contribuír a mellorar e difundir  o coñecemento a respecto das  mulleres coetáneas de Juana de Vega, mulleres diversas que  foron  as súas “contemporáneas” (século  XIX e primeiro terzo do XX). O congreso organízase en tres  sesións que  terán como eixo central as conferencias de dúas reputadas especialistas na temática de historia das mulleres por sesión, pero busca  contar  con comunicacións que dean visibilidade a mulleres que durante o oitocentos e ata 1936/9, resultaron decisivas nun proceso, aínda hoxe inconcluso, de normalización da súa presencia en todo tipo de contextos sociais, políticos, económicos e culturais.

Programa:

Xoves 20 de Outubro

9:30-10.00: Inauguración

Sesión 1 Mulleres e política

10:00-10:40: María Cruz Romeo  Mateo. Universitat de València. “Politicómanas, beatas e anxos do fogar na España liberal”
10:40-11:20: Marta  del Moral Vargas. Universidad Complutense de Madrid. “Nas rúas,  nas  tribunas, nas  urnas: as mulleres na política española (1900-1936)”
11:20-11:45: Debate
11:45-12:00: Descanso para café
12:00-14:00: Relatoría de comunicacións e debate. Relator/moderador: Xosé Ramón  Veiga

Sesión 2 Mulleres e economía

16:00-16:40: Carmen Sarasúa. Universitat Autònoma de Barcelona: “Traballo das mulleres no sector servizos. As amas de cría das  inclusas nos  séculos XVIII e XIX”
16:40-17:20: Cristina Borderías. Universitat de Barcelona. “Gañadores de pan  nas cidades de España no primeiro terzo do século XX”
17:20-17:45: Debate
17:45-18:00: Descanso para café
18:00-20.00: Relatoría de comunicacións e debate. Relatora/moderadora: Luisa Muñoz

Venres 21 de Outubro

Sesión 3. Mulleres e sociedade

09:00-9:40:   Ana María Aguado. Universitat de València. “Feminismose sociabilidade política feminina como escola de cidadanía no primeiro terzo do século XX
09:40-10:20: Teresa María Ortega López. Universidad de Granada. “Unhaolladade xénero sobre o mundo rural español do século XIX e comezos do XX”
10:20-10:45: Debate
10:45-11:00: Descanso para café
11:00-13:00: Relatoría de comunicacións e debate. Relatora/moderadora: Margarita Barral

Conferenciade clausura

13:00-13:40 Sharon Roseman. Memorial University, Canadá. "A miradaetnográficae as mulleres galegas"

Calendario previsto

  • Presentación do  Congreso e chamada a participar desde o 21 febreiro de  2022  ata  o 29 de abril de 2022
  • Comunicación ás/os autores/as da aceptación da súa  proposta: 6 de maio de 2022
  • Programa provisional: 30 de Maio de 2022
  • Envío de textos das  comunicacións: data límite 30 de setembro de 2022
  • Programa definitivo: 6 de outubro de 2022
  • Celebración do Congreso: 20-21  de outubro de 2022

As propostas de comunicación, de entre 250-300 palabras, xunto coa  indicación da mesa e Sesión á que se dirixe e un breve CV (de 200 palabras) poderanse enviar desde o día de lanzamento desta chamada a comunicacións e ata o 29 de abril de 2022  a: ana.cabana@usc.es.

 

Comité Organizador:

Ana Cabana  Iglesia (ana.cabana@usc.es)

Luisa Muñoz Abeledo (luisamaria.munoz@usc.es)

Xosé Ramón Veiga (xoseramon.veiga@usc.es)

Comité científico:

Ildiko Asztalos Morell (Swedish University of Agricultural Studies, SLU, Uppsala)

Miguel Cabo Villaverde (USC)

Montserrat Carbonell Esteller (Universitat de Barcelona)

Rosa María Capel Martínez (UCM)

Gloria Nielfa Cristóbal (UCM)

Talía Violeta Gutiérrez (CEAR-UNQ/UNLP, Argentina)

Manuela Martini (Université Lyon 2, France)

Dolores Ramos Palomo (Universidad de Málaga)

Gemma Torres Delgado (Universitat de Barcelona)

Ramón Villares Paz (USC)

Organizan:

Cátedra Juana de Vega

Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de CompostelaComentarios