Actividades

Premio Juana de Vega para Investigadores Xóvenes

A Cátedra convocou nos últimos anos varios premios Juana de Vega de Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais en dúas modalidades: dirixida a doutores e dirixida a postgraduados co Máster Universitario en Historia Contemporánea.

  • Modalidade A: Premio de 6.000 €. Dirixida a Doutores que realicen a súa investigación nalgún dos ámbitos aos que estivo vinculada a figura de Dña. Juana de Vega: Liberalismo, Historia Política, Historia Agraria, e Historia de xénero na Idade Contemporánea.
  • Modalidade B: Premio de 2.000 €. Dirixida a Postgraduados con "Máster Universitario en Historia Contemporánea" que teñan realizado o seu Traballo de fin de Máster nalgún dos ámbitos mencionados na modalidade A