Colaboracións

CIAM (Centro de investigacions agrarias de Mabegondo)

A Fundación Juana de Vega colabora co CIAM na organización conxunta de xornadas e actividades relacionadas co sector agroalimentario galego.

IGAPE

Acordo de colaboración para o lanzamento do programa de apoio ao emprendimiento agroalimentario.

Caja Rural Gallega

Acordo de colaboración para o lanzamento do programa de apoio ao emprendimiento agroalimentario.

AGADER

Acordo de colaboración para o lanzamento do programa de apoio ao emprendimiento agroalimentario.

IET

Asinouse un convenio marco para realizar distintas colaboracións, entre outras.

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo

Estableceuse unha colaboración co Cfea de Guísamo para levar a cabo xornadas de transferencia tecnolóxica.

Universidad de Vigo

Convenio de colaboración, cunha duración de dous anos, para a realización do proxecto de investigación.

SECH

Colaboración coa Sociedade Española de Ciencias Hortícolas.

Universidade de Santiago de Compostela

Creación da Catedra Juana de Vega de formación e investigación

Universidad da Coruña

Posta en marcha do curso de Especialización en Xestión de Empresas Agroalimentarias.