2021

Presidente

D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente

D. Vicente Arias Mosquera

Secretario

D. Ricardo García Seijo

Vocales

D. Ramón Villares Paz
D. Roberto Tojeiro Rodríguez
Dª María Dolores Fernández Vázquez
D. José Luis Macía Sarmiento
Dª. Teresa Táboas Veleiro
Dª Isabel Aguirre de Urcola

2018

Presidente

D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente

D. Vicente Arias Mosquera

Secretario

D. Ricardo García Seijo

Vocales

D. Ramón Villares Paz
Dª. Mª Teresa Miras Portugal
D. Roberto Tojeiro Rodríguez
Dª María Dolores Fernández Vázquez.
D. José Luis Macía Sarmiento.
Dª. Teresa Táboas Veleiro

2017

Presidente

D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente

D. Vicente Arias Mosquera

Secretario

D. Ricardo García Seijo

Vocales

D. Ramón Villares Paz
Dª. Mª Teresa Miras Portugal
D. Roberto Tojeiro Rodríguez
Dª María Dolores Fernández Vázquez.
D. José Luis Macía Sarmiento.

2016

Presidente

D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente

D. Vicente Arias Mosquera

Secretario

D. Ricardo García Seijo

Vocales

D. José Mª Arias Mosquera
D. Ramón Villares Paz
Dª. Mª Teresa Miras Portugal
D. Roberto Tojeiro Rodríguez
Dª María Dolores Fernández Vázquez.

2011

Presidente

D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente

D. Vicente Arias Mosquera

Secretario

D. Ignacio Torres González

Vocales

D. José Mª Arias Mosquera
D. Juan Fernández Arévalo
D. Ramón Villares Paz
Dª. Mª Teresa Miras Portugal
D. Roberto Tojeiro Rodríguez

2008

Presidente

D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente

D. Vicente Arias Mosquera

Secretario

D. Ignacio Torres González

Vocales

D. José Mª Arias Mosquera
D. Juan Fernández Arévalo
D. Ramón Villares Paz
Dª. Mª Teresa Miras Portugal

2007

Presidente

D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente

D. Vicente Arias Mosquera

Secretario

D. Ignacio Torres González

Vocales

D. José Mª Arias Mosquera
D. Juan Fernández Arévalo
D. Ramón Villares Paz

2006

Presidente

D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente

Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario

D. Ignacio Torres González

Vocales

D. Vicente Arias Mosquera
D. José Mª Arias Mosquera
D. Juan Fernández Arévalo
D. Ramón Villares Paz

2003

Presidente

D. Enrique Sáez Ponte

Vicepresidente

Ilmo S. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario

D. Ignacio Torres González

Contador

D. Eulogio Losada Varela

Tesorero

D. Vicente Arias Mosquera

Vocales

D. José Mª Arias Mosquera
D. Juan Fernández Arévalo

1993

Presidente

Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente

Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario

D. Ignacio Torres González

Contador

D. Enrique Sáez Ponte

Tesorero

D. Vicente Arias Mosquera

Vocales

D. Eulogio Losada Varela
D. José Mª Arias Mosquera

1987/12

Presidente

Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente

Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario

D. Ignacio Torres González

Contador

D. Enrique Sáez Ponte

Tesorero

D. Juan Villar Cabo (Fallece en 1989)

Vocales

D. Eulogio Losada Varela
D. José Mª Arias Mosquera

1987/01

Presidente

Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente

Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario

D: Juan José Sáez Alfeirán (Fallece)

Tesorero

D. Juan Villar Cabo

Vocales

D. Eulogio Losada Varela
D. Ignacio Torres González
D. José Mª Arias Mosquera

1983

Presidente

Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente

Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

Secretario

D: Juan José Sáez Alfeirán

Contador

D. Ramón Soto de Lemos (renuncia 28/04/1986)

Tesorero

D. Juan Villar Cabo

Vocales

D. Eulogio Losada Varela
D. Ignacio Torres González

1980

Presidente

Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente

D. Angel Torres de la Riva (06/09/1982)

Secretario

D: Juan José Sáez Alfeirán

Contador

D. Ramón Soto de Lemos

Tesorero

D. Juan Villar Cabo

Vocales

D. Manuel Losada de la Sierra (renuncia el 12/01/1983)
Ilmo. Sr. D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago

1974

Presidente

Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente

D. Angel Torres de la Riva

Secretario

D: Juan José Sáez Alfeirán

Contador

D. Ramón Soto de Lemos

Tesorero

D. Juan Villar Cabo

Vocales

D. Manuel Losada de la Sierra
D. Oscar Francesca Sánchez

1972

Presidente

Excma. Sra Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago

Vicepresidente

D. Angel Torres de la Riva

Secretario

D: Juan José Sáez Alfeirán

Contador

D. Ramón Soto de Lemos

Tesorero

D. Juan Villar Cabo

Vocales

D. Manuel Losada de la Sierra