Equipo de trabajo

Fundación Juana de Vega

Equipo de trabajo

Enrique Sáez Ponte

Presidente
Licenciado en Dereito e Ciencias Económicas

José Manuel Andrade Calvo

Director
Licenciado en Ciencias Empresariales

Beatriz Suárez Sánchez

Directora da Área de Desenvolvemento Rural
Enxeñeira de Montes

Alfonso Ribas Álvarez

Director da área de investigación e innovación
Doutor en Economía

Pedro Calaza Martínez

Director da Escola Galega da Paisaxe
Doutor Enxeñeiro Agrónomo
Fundación Juana de Vega | Equipo

María Torres Burillo

Xefa de Administración e Control
Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais
Fundación Juana de Vega | Equipo

Miriam Rumbo de la Torre

Administración
Graduada en ADE e Dereito

Tania Gesto Casás

Técnica proxectos de investigación e innovación
Graduada en Tradución e Interpretación

Elena López Colmenero

Técnica proxectos de investigación e innovación
Enxeñeira Agrónoma

Ángela Fernández Piñeiro

Técnica proxectos de investigación e innovación
Enxeñeira Agrónoma

Nuria Freire González

Técnica paisaxe
Arquitecta

Francisco García Fernández

Técnico desenvolvemento rural
Licenciado en Historia

Daniel Canosa Blanco

Técnico desenvolvemento rural
Enxeñeiro Técnico Forestal
Fundación Juana de Vega | Equipo

Ana López García

Técnica desenvolvemento rural
Enxeñeira Técnica Forestal
Fundación Juana de Vega | Equipo

Adrián Sánchez Antelo

Técnico Desenvolvemento Rural
Enxeñeiro técnico agrícola

David Fernández Veloso

Técnico coordinación Polos emprendemento e apoio ao emprego
Enxeñeiro Técnico Industrial

Carmen Costas Manzanares

Técnica coordinación Polos emprendemento e apoio ao emprego
Licenciada en Ciencias Empresariais
Fundación Juana de Vega | Equipo

Luisa Couto Cantero

Técnica Coordinación Polos emprendemento e apoio ao emprego
Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais

Laura Pérez Prados

Técnica Polos emprendemento e apoio ao emprego
Licenciada en Administración de Empresas
Fundación Juana de Vega | Equipo

Susana Santamarina González

Técnica Polos emprendemento e apoio ao emprego
Licenciada en Dereito