A Xunta pide apoio ás directrices do territorio para frear a dispersión

Share

A configuración da ferramenta xurídica clave para pór orde no anárquico desenvolvemento urbanístico de Galicia alcanzou onte a mesma fase na que que se atopaba hai agora dous anos, cando o bipartito aprobou inicialmente as directrices de ordenación do territorio. O Goberno de Feijoo, que no outono pasado decidiu repetir a tramitación ambiental do documento para emendar defectos administrativos que achacou ao Executivo anterior, abre así o período de dous meses para presentar alegacións a un modelo que preserva no sustantivo o debuxo que trazou o bipartito e incorpora os últimos textos lexislativos, o plan de infraestruturas Move e as previsións do plan do litoral.

As directrices asumen o obxectivo de frear a dispersión e amplían a aposta por compactar cidades, vilas e núcleos que a Xunta xa plasmou na reforma da Lei do Solo para favorecer a edificación entre vivendas illadas nas aldeas.

O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que falou de «día histórico» porque a Xunta deu luz verde inicial a unhas directrices que entrarán en vigor con máis de sete anos de atraso sobre o prazo que fixou a Lei do Solo, defendeu que «presentan unha ampla marxe para acadar ou acordo non marco do pacto polo territorio». Como man tendida ao consenso, Hernández recoñeceu o traballo legado polo bipartito, e asegurou un papel protagonista para os concellos. A Xunta prevé aprobar o documento en decembro, antes que o plan do litoral, aínda que a súa aplicación deberá esperar ao 2011. Feijoo prometera deixar listas as directrices no primeiro semestre do seu mandato.

De metrópolis a rexións

O documento mantén a xerarquía de asentamentos do bipartito, pero o que o anterior identificaba como metrópolis Ártabra (A Coruña-Ferrol) e das Rías Baixas (Vigo-Pontevedra) pasan a ser rexións urbanas. O axuste carece de transcendencia no debate das áreas metropolitanas, porque as directrices non conforman espazos xurídicos senón a efectos de planificar infraestruturas e servizos. Tamén definen as sete áreas urbanas, sistemas urbanos intermedios (vilas de 7.000 a 20.000 habitantes), os nodos de equilibrio territorial e os principais núcleos municipais.

Os tres accesos do AVE

Sobre ese sistema gradual de asentamentos, as directrices recollen as infraestruturas vertebradoras. No mapa do AVE, figura a entrada por Lubián, comprometida por Fomento para o 2015, e os accesos de Asturias e León que o ministerio descarta e a Xunta reivindica. As directrices establecen, entre outros aspectos, que o Executivo fomentará modelos de xestión forestal e un plan específico para localizar plantas de acuicultura, e manterá con carácter orientativo o criterio de repotenciar parques eólicos antes que autorizar outros novos.

Podes consultar as Directrices de Ordenación do Territorio na seguinte ligazón:
Directrices de Ordenación do Territorio

Fuente: La Voz de Galicia

Abre un prazo de dous meses para as alegacións a un documento que mantén o esquema que trazou o bipartito