A UIMP organiza en Lalín entre os días 30 de setembro e 2 de outubro, o encontro UIMP “A Terra en Galicia: Pasado, Presente e Futuro”.

Share

O encontro, que está dirixido a xerentes de desenvolvemento local, técnicos municipais e estudantes universitarios e investigadores, ten por obxectivo analizar o papel que a “terra” veu desempeñando no devir de Galicia, prestando especial atención ao actual proceso de formación da estrutura da propiedade, como veu incidindo a distribución deste ben nas dinámicas produtivas, sociais e políticas, e que estratexias de futuro se poden suscitar na súa xestión.

Para máis información.

A UIMP organiza en Lalín entre os días 30 de setembro e 2 de outubro, o encontro UIMP “A Terra en Galicia: Pasado, Presente e Futuro”.