A Fundación Juana de Veiga inicia o luns un curso para apoiar a comercialización e a posta en valor dos produtos frutícolas galegos

Share

Oleiros, 7 de febreiro de 2014.- A Fundación Juana de Vega inaugurará o luns, 10 de febreiro, o curso sobre Bases Técnicas para o Desenvolvemento da Fruticultura en Galicia. O obxectivo é dar a coñecer a compoñente teórica e a realización práctica de todas as operacións necesarias para a implantación e mantemento de leiras frutícolas, principalmente adaptado á fruticultura na zona atlántica. Este curso, organizado en colaboración co Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (CFEA Guísamo), celebrarase nestas instalacións, cun programa de carácter descontinuo, iniciándose neste mes de febreiro e concluíndo a finais de novembro, coincidindo coa colleita da froita e a súa posterior conservación, transformación e comercialización.

Para a execución práctica de todas estas operacións, o CFEA Guísamo dispón dunha leira experimental, onde se implantarán os cultivos desde a fase inicial de preparación e acondicionamento dos terreos, e irase desenvolvendo todo o proceso de maneira coordinada.

No transcurso deste período de formación realizaranse prácticas de poda, entitorado, laboreo, tratamentos fitosanitarios, colleita, multiplicación mediante enxerto e abacelo, así como elaboración de sidra e doutros produtos de interese agroindustrial. Tamén se realizarán visitas a diferentes explotacións frutícolas galegas. A Fundación Juana de Veiga quere apoiar así o desenvolvemento industrial e a comercialización de produtos con gran proxección como a sidra, que empeza a cobrar protagonismo nas canles de distribución e estase pondo en valor como un produto de consumo.

O curso está dividido en tres módulos. No primeiro deles trataranse aspectos como a morfoloxía e fisioloxía da árbore froiteira, as ferramentas e utensilios de pódaa, pódaa de froiteiros de óso e pebida, de kiwi e pequenos froitos e de castiñeiro para a produción de castaña. No segundo módulo abordaranse os sistemas de plantación, mantemento e protección, e no terceiro analizaranse as principais alternativas frutícolas para Galicia, a recollida e conservación dos froitos, a súa comercialización e a xestión e valorización das producións de froitos, encamiñadas á elaboración de sidras, zumes ou marmeladas.

O programa desenvolverase en colaboración co CFEA de Guísamo e ten como obxectivo dar a coñecer todas as nocións teóricas e prácticas sobre colleita, produción, transformación e posterior comercialización de produtos elaborados como a sidra, zumes ou marmeladas.