A Fundación Juana de Vega e o Instituto de Estudos do Territorio impulsan un novo estudo para mellorar o medio rural a través da integración paisaxística dos peches de terreos.

Share

Oleiros, 17 de xaneiro de 2013.- O Director da Juana de Vega, José Manuel Andrade, asinou hoxe un convenio de colaboración entre esta institución, a través da súa Escola Galega dá Paisaxe, co director do Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Gallicia, Manuel Borobio. O acordo enmárcase no protocolo de colaboración subscrito entre esta fundación e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para o desenvolvemento de actividades relacionadas coa paisaxe.

O convenio permitirá desenvolver un estudo sobre as tipoloxías dos peches de terreos en Galicia que sirva para avaliar e contribuír a mellorar a paisaxe no medio rural galego. E é que a división da propiedade en Galicia é un dos condicionantes dá calidade da súa paisaxe pola súa forte presenza e complexidade, ademais da variedade e singularidade de moitos dos peches. Polo tanto, é preciso contar cunha ferramenta que axude á comprensión da paisaxe dende a propia identidade e ao mesmo tempo a establecer criterios de calidade e integración nestes elementos tan característicos do campo galego. Así, os resultados deste estudo serán a base para elaborar un Manual de Boas Prácticas para a súa aplicación en todo o territorio galego.

A metodoloxía dos traballos basearase e caracterizarase na división da comunidade galega en doce áreas paisaxísticas, identificando as tipoloxías de peche para cada unha delas. Deste modo incidirase na conservación destes elementos e a divulgación dos estilos vinculados a cada área xeográfica. Ademais, o estudo servirá para facilitar a tramitación de novos peches e dedicar os esforzos de tramitación nas iniciativas máis innovadoras.

O sistema de traballo abordarase utilizando a máis moderna tecnoloxía mediante planimetría SIG, incluíndo ademais todo tipo de documentación fotográfica, así como planos definidos de cada unha das tipoloxías. Para iso será preciso realizar exhaustivos percorridos polo territorio para proceder á toma de datos para o traballo cartográfico e documental.

Estes traballos serán desenvolvidos polo Grupo de Investigación da Escola Galega dá Paisaxe de la Fundación Juana de Vega baixo a supervisión e colaboración dos técnicos do servizo de paisaxe do Instituto de Estudos do Territorio. Este proxecto ten un importante compoñente de participación cidadá no proceso, xa que resulta imprescindible a implicación dos propietarios dos terreos, así como a aceptación dos resultados que se obteñan.

A Escola Galega dá Paisaxe desenvolverá este traballo, que se realiza en colaboración co Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Galicia.

Os resultados deste estudo serán a base do novo Manual de Boas Prácticas para todo o territorio galego.

Tras o convenio de colaboración asinado esta mañá iniciarase o proceso de investigación, coa máis moderna tecnoloxía e exhaustivos percorridos por toda a xeografía galega. Oleiros, 17