MISIÓN

A Fundación Juana de Vega ten como MISIÓN.

a mellora do tecido empresarial agroalimentario fomentando a súa competitividade e produtividade co obxectivo de mellorar o benestar e o progreso do medio rural de Galicia.

Con este obxectivo a Fundación convoca o
III PROGRAMA DE APOIO AO
EMPRENDEMENTO AGROALIMENTARIO

Colaboran

CALES SON OS SEUS OBXECTIVOS?

Apoiar técnica e economicamente as iniciativas emprendedoras agroalimentarias.

Conseguir altos niveis de produtividade, competitividade e orientación ao mercado do sector agroalimentario mediante o fomento da cooperación, a diferenciación, a innovación e a calidade.

Poñer en valor activos rurais improdutivos e facilitar a sucesión en empresas e explotacións agroalimentarias familiares de Galicia

COMO?

SELECCIONANDO a emprendedores con iniciativas e proxectos de novas empresas agroalimentarias, orixinais e capaces de crear valor engadido na súa contorna.

AXUDANDO a perfilar a súa idea de negocio así como o seu perfil estratéxico e competitivo.

PROPORCIONANDO as ferramentas de coñecemento, información, análise e xestión para levar a bo fin os seus proxectos.

APOIANDO a posta en marcha da súa empresa e lanzamento dos seus produtos e/ou servizos ata a súa viabilidade comercial.

GUIANDO na procura de financiamento, axudas e socios para a súa empresa.

CONTIDO DO PROGRAMA:

O programa consta de dúas partes.

A primeira ten por obxectivo dotar ao emprendedor da información e formación necesaria para definir o proxecto de empresa e trasladalo a un plan de negocio.

 • Misión, Visión e Valores: Reflexión e avaliación co emprendedor sobre os elementos básicos do proxecto.
 • Análise da contorna: Captación de información relevante sobre a contorna xeral e específica da empresa.
 • Análise e avaliación das cinco forzas competitivas do proxecto.
 • Análise DAFO.
 • Definición da matriz competitiva: estratexia do proxecto- empresa.
 • Mercadotecnia Mix (produto, prezo, promoción e lugar de venda)
 • Plan comercial.
 • Plan financeiro: Establecemento das necesidades financeiras, recursos dispoñibles e financiamento do proxecto.

CONTIDO DO PROGRAMA:

O programa consta de dúas partes.

A segunda parte ten como obxectivo o apoio e seguimento do emprendedor na fase implantación e saída ao mercado da súa empresa ata conseguir os primeiros obxectivos do plan.

 • Asistencia na tramitación de subvencións e/ou axudas.
 • Asistencia nos primeiros pasos na execución dos distintos aspectos do plan.
 • Reaxuste de obxectivos.
 • Procura de posibles axudas operativas e/ou financeiras (mentoring, bussines angel, capital risco, capital semente)
 • Asistencia xurídica.

A QUEN
VAI DIRIXIDO?

A emprendedores con

 • Proxectos de empresas de nova creación.
 • Proxectos de sucesión e recuperación de empresas e explotacións familiares.
 • Proxectos cooperativos.
 • Proxectos de posta en valor de activos rurais improdutivos.

E en xeral calquera proxecto individual ou colectivo de carácter innovador que poña en valor os produtos agroalimentarios galegos.

Prazo de inscrición ata o 23 de novembro de 2014

QUERES PARTICIPAR NO PROGRAMA?

Se tes unha idea de empresa agroalimentaria innovadora e queres poñelo en marcha, non o dubides. ¡Nós axudámosche!

Só tes que cubrir cos teus datos o formulario adxunto e explicarnos o teu proxecto.

Poñerémonos en contacto contigo.

Os emprendedores cuxos proxectos resulten seleccionados para participar no programa, deberán aboar unha cota de inscrición de 100,00 euros. Esta cota establécese para garantir a vinculación e o compromiso do emprendedor co seu proxecto e co programa.

Os emprendedores cuxos proxectos non resulten seleccionados recibirán unha contestación motivada na que se indicarán as causas. Neste caso non deberán aboar cota algunha.

formulario de inscrición

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

1º DATOS DO SOLICITANTE:

2º CURRICULUMN VITAE:

3º DESCRICIÓN DA IDEA BÁSICA DO
PROXECTO DE EMPRESA

4º RECURSOS ECONÓMICOS DO PROXECTO:

5º RECURSOS PERSOAIS DO PROXECTO:

CONTACTO:

Fundación Juana de Vega
Salvador Allende, 92
15176 San Pedro de Nós Oleiros (A Coruña)
T. 981 654 637 · Fax 981 652 095

info@juanadevega.org
www.juanadevega.org

Enviando datos 0%

RESPOSTA

pechar