MISIÓN

A Fundación Juana de Vega ten como MISIÓN.

a mellora do tecido empresarial agroalimentario fomentando a súa competitividade e produtividade co obxectivo de mellorar o benestar e o progreso do medio rural de Galicia.

Con este obxectivo a Fundación convoca o
III PROGRAMA DE APOIO AO
EMPRENDEMENTO AGROALIMENTARIO

Colaboran

CALES SON OS SEUS OBXECTIVOS?

Apoiar técnica e economicamente as iniciativas emprendedoras agroalimentarias.

Conseguir altos niveis de produtividade, competitividade e orientación ao mercado do sector agroalimentario mediante o fomento da cooperación, a diferenciación, a innovación e a calidade.

Poñer en valor activos rurais improdutivos e facilitar a sucesión en empresas e explotacións agroalimentarias familiares de Galicia

COMO?

SELECCIONANDO a emprendedores con iniciativas e proxectos de novas empresas agroalimentarias, orixinais e capaces de crear valor engadido na súa contorna.

AXUDANDO a perfilar a súa idea de negocio así como o seu perfil estratéxico e competitivo.

PROPORCIONANDO as ferramentas de coñecemento, información, análise e xestión para levar a bo fin os seus proxectos.

APOIANDO a posta en marcha da súa empresa e lanzamento dos seus produtos e/ou servizos ata a súa viabilidade comercial.

GUIANDO na procura de financiamento, axudas e socios para a súa empresa.

CONTIDO DO PROGRAMA:

O programa consta de dúas partes.

A primeira ten por obxectivo dotar ao emprendedor da información e formación necesaria para definir o proxecto de empresa e trasladalo a un plan de negocio.

 • Misión, Visión e Valores: Reflexión e avaliación co emprendedor sobre os elementos básicos do proxecto.
 • Análise da contorna: Captación de información relevante sobre a contorna xeral e específica da empresa.
 • Análise e avaliación das cinco forzas competitivas do proxecto.
 • Análise DAFO.
 • Definición da matriz competitiva: estratexia do proxecto- empresa.
 • Mercadotecnia Mix (produto, prezo, promoción e lugar de venda)
 • Plan comercial.
 • Plan financeiro: Establecemento das necesidades financeiras, recursos dispoñibles e financiamento do proxecto.

CONTIDO DO PROGRAMA:

O programa consta de dúas partes.

A segunda parte ten como obxectivo o apoio e seguimento do emprendedor na fase implantación e saída ao mercado da súa empresa ata conseguir os primeiros obxectivos do plan.

 • Asistencia na tramitación de subvencións e/ou axudas.
 • Asistencia nos primeiros pasos na execución dos distintos aspectos do plan.
 • Reaxuste de obxectivos.
 • Procura de posibles axudas operativas e/ou financeiras (mentoring, bussines angel, capital risco, capital semente)
 • Asistencia xurídica.

A QUEN
VAI DIRIXIDO?

A emprendedores con

 • Proxectos de empresas de nova creación.
 • Proxectos de sucesión e recuperación de empresas e explotacións familiares.
 • Proxectos cooperativos.
 • Proxectos de posta en valor de activos rurais improdutivos.

E en xeral calquera proxecto individual ou colectivo de carácter innovador que poña en valor os produtos agroalimentarios galegos.

Prazo de inscrición ata o 23 de novembro de 2014

QUERES PARTICIPAR NO PROGRAMA?

Se tes unha idea de empresa agroalimentaria innovadora e queres poñelo en marcha, non o dubides. ¡Nós axudámosche!

Só tes que cubrir cos teus datos o formulario adxunto e explicarnos o teu proxecto.

Poñerémonos en contacto contigo.

Os emprendedores cuxos proxectos resulten seleccionados para participar no programa, deberán aboar unha cota de inscrición de 100,00 euros. Esta cota establécese para garantir a vinculación e o compromiso do emprendedor co seu proxecto e co programa.

Os emprendedores cuxos proxectos non resulten seleccionados recibirán unha contestación motivada na que se indicarán as causas. Neste caso non deberán aboar cota algunha.

formulario de inscrición

Pechado o prazo de inscripción

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

1º DATOS DO SOLICITANTE:

2º CURRICULUMN VITAE:

3º DESCRICIÓN DA IDEA BÁSICA DO
PROXECTO DE EMPRESA

4º RECURSOS ECONÓMICOS DO PROXECTO:

5º RECURSOS PERSOAIS DO PROXECTO:

CONTACTO:

Fundación Juana de Vega
Salvador Allende, 92
15176 San Pedro de Nós Oleiros (A Coruña)
T. 981 654 637 · Fax 981 652 095

info@juanadevega.org
www.juanadevega.org

Enviando datos 0%

RESPOSTA

pechar