Outras

Guía de caracterización e integración paisaxística de valados

O Instituto de Estudos do Territorio e a Escola Galega da Paisaxe elaboran unha guía de caracterización e integración paisaxística dos valados en Galicia.

Bosque de galicia – Fundación Cidade da Cultura

A Fundación subscribiu un convenio marco de colaboración coa Fundación Cidade da Cultura, para o desenvolvemento de actuacións conxuntas que conduzan á mellora paisaxística da contorna da Cidade da Cultura.

Proxecto amicos

Proxecto de axardinamento do novo centro que está a construír en Boiro, da Asociación de Familias de Persoas con discapacidade Psíquica (Amicos).