Introducción

As Condicións Xerais regulan expresamente as relacións que xorden entre FUNDACIÓN DE VEGA JUANA, CIF: G15.050.602 e sede social Rúa Salvador Allende No. 92, 15176 San Pedro de Nos - Oleiros, A Coruña, (en adiante denominada "FJV") e terceiros (en adiante denominados "Usuarios") para ser descargada como usuarios a través do sitio web oficial FJV (en diante o "Sitio web").

Obrigacións do usuario

O usuario acepta, en xeral, para usar a web e cada un dos servizos web de forma dilixente, de conformidade coa lei, a moral, a orde pública e as disposicións destes Termos e condicións, e tamén debe absterse se para usalos de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento e aproveitamento web polos usuarios ou que poidan danar ou causar danos aos bens e dereitos de FJV, os seus provedores, usuarios ou, en xeral, calquera terceiro .

Produtos e prezos

FJV resérvase o dereito de decidir, en todo momento, os produtos que se ofrecen aos usuarios a través da Web. En particular, FJV pode, en todo momento, engadir novos produtos aos ofrecidos ou incluídos na web, entendendo que, salvo disposición en contrario, estes novos produtos serán rexidos polas disposicións das Condicións Xerais dispoñibles. Tamén FJV resérvase o dereito de deixar de ofrecer ou facilitar o acceso ea utilización en calquera momento e sen previo aviso de calquera dos varios tipos de produtos ofrecidos na web.

Produtos incluídos no Sitio web ha corresponden máis cerca posible para permitir a tecnoloxía de visualización de páxina web, os produtos efectivamente ofrecido. As características dos produtos e os seus prezos aparecer na web. Os prezos presentados na páxina web son en Euros e inclúen IVE, salvo indicación en contrario.

Servizo de atención ao cliente

Para calquera incidente, reivindicación ou exercicio dos seus dereitos, o usuario debe proporcionar a información solicitada. En conexión co proceso de rexistro, o usuario está obrigado a facilitar certas, exactas e completas detalles da súa identidade e datos de rexistro de actualización para que permanezan certas, exactas e completas.

Propiedade intelectual e industrial

O usuario recoñece que todos os elementos web e cada un dos produtos, información e materiais neles contidos, marcas comerciais, a estrutura, selección, arranxo e presentación de contidos, e programas de ordenador usado en relación con eles, eles están protexidos por propiedade intelectual e industrial FJV propios ou de terceiros, e que as condicións xerais non revisan eses dereitos con intelectuais ningún outro dereito que non os expresamente código na mesma propiedade.

A non ser que el foi autorizado polo FJV ou, eventualmente, por outros propietarios dos dereitos correspondentes, ou a non ser que sexa legalmente permitido, o usuario non poderá reproducir, modificar, modificar, desmontar, facer enxeñería inversa, distribuír, alugar, prestar, facer o acceso do público dispoñible ou permitir que a través de calquera forma de comunicación pública de calquera dos elementos mencionados no número anterior. O usuario debe usar os materiais, elementos e informacións que accede a través do uso da web só para as súas propias necesidades, non de acordo en facer calquera explotación comercial directa ou indirecta de materiais, elementos e información obtidos a través o mesmo.

O usuario non debe eludir ou manipular calquera mecanismos técnicos para FJV ou por outras persoas na web.

Protección de datos

De conformidade coas disposicións da Lei 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, nós informarlles lo sobre a inclusión dos seus datos nun arquivo que é propiedade da Fundación Juana de Vega, e que será usado para proporcionar os servizos contratados. Do mesmo xeito, se autoriza o envío de información sobre os produtos ou servizos da empresa.

A calquera momento pode exercitar os dereitos (Arco) de acceso, rectificación, cancelación ou omisión e, se é o caso, expresar o seu desexo de non recibir ningún tipo de publicidade. Para iso, pode enviar un comunicado por escrito:

        FUNDACIÓN DE VEGA JUANA
        Rúa Salvador Allende # 92
        15176 San Pedro de Nos - Oleiros
        A Coruna
        (Ref Act)

Contrasinal

FJV facilitar a utilización de claves persoais de usuarios que se rexistran como tal no sitio web. Estas claves utilizadas para o acceso aos servizos prestados a través do sitio web. O usuario debe manter baixo o seu único contrasinais de responsabilidade en confidencialidade estrita e absoluta, asumindo, por tanto, calquera dano ou consecuencias de calquera tipo que proviña do incumprimento ou revelación do segredo. Por razóns de seguridade, os servizos telemáticos contrasinal ligadas ao Website pode ser modificado en calquera momento polo usuario. O usuario acepta notificar inmediatamente FJV de calquera uso non autorizado da súa contrasinal e acceso por persoas non autorizadas a el.

Cookies

FJV usa cookies para mellorar os seus servizos, navegación máis fácil, manter a seguridade, comprobar a identidade do usuario, facilitar o acceso ás preferencias persoais e supervisar o uso da Web. As cookies son ficheiros instalados no disco duro do ordenador ou na memoria do navegador no cartafol configurado polo sistema operativo do usuario do ordenador para identificar ficheiros.

Se o usuario non quere instalar no disco duro dun cookie, vostede deberá configurar o software navegador de Internet para non recibilos. Do mesmo xeito, o usuario pode destruír libremente as cookies. Se o usuario decide desactivar as cookies, calidade e velocidade de servizo pode reducir e mesmo perder o acceso a algúns dos servizos ofrecidos na web.

 

Lei aplicable e xurisdición

Estas condicións xerais rexeranse pola lei española.