Promoción Agroalimentaria

Adhesión da industria agroalimentaria galega ao código de boas prácticas mercantís na contratación alimentaria.

Convenio de colaboración coa Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) para implicar ás PEMES e cooperativas galegas na adopción do Código de Boas Prácticas Mercatís elaborado no marco da Lei de medidas para a mellora do funcionamento da cadea alimentaria.

Premios Juana de Vega de intervencións na paisaxe

Convocatoria 2016 pechada para a categoría de intervencións en espazos exteriores.

Investigación

Implantacion de rodais selectos mellorados de carballo (Quercus Robur) en masas comúns ou terreos públicos de Galicia

A Fundación Juana de Vega impulsa e financia un proxecto de investigación que desenvolverá o Centro de Investigación Forestal de Lourizán, da Xunta de Galicia, para a mellora xenética do carballo galego.

Cátedra Juana de Vega

A cátedra Juana de Vega promove coa Facultade de Xeografía e Historia da USC, o coñecemento da vida e obra de Dª Juana de Vega así como su contexto histórico.

Novas